Învățarea prin proiecte Erasmus+. Exemple de bune practici

Articolul prezintă activități din cadrul proiectului Erasmus+ „Stagii de practică la nivel Erasmus+ pentru viitorii învățători-educatoare și educatori-puericultori” (Nr. 2020-1-RO01-KA102-079317), Fluxul I, Grupa 1 – 10-21 mai 2021, Granada, Spania – proiect derulat prin ANPCDEFP.

Instituţia beneficiară: Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria”, Deva.
Organizațiile partenere:
Organizațiile de primire/ instituţiile în care s-a desfăşurat plasamentul: Centro Privado de Educación Infantil Casita De Nana, Centro Conveniado de Educación Infantil Luna Lunera, Cei Ecoduendes S.L., Centro Infantil El Barrio, Parque De Los Soles
Organizația intermediară: M.E.P. Europrojects Granada, S.L. (PIC 949490903, OID: E10096479)
Participanţi în cadrul organizaţiei beneficiare:
Banc Alexandra, Bulbucan Flavia Ioana, Demian Tudor Aurelian, Dorneanu Claudiu Vasile, Dreghici Diana Laura, Loliș Rafaela Nicoleta, Marina Raluca Sara, Popa Mălina Iustina, Razelm Cristiana Alania
Romlak Adriana Anca, Săpunaru Andrada Claudia, Sav Roxana, Țîrlea Timeea Maria, Vlad Timeea Andreea.

În prima săptămână, am participat la întâlniri operative de lucru cu reprezentanţi ai organizaţiei intermediare şi ai organizaţiei de primire. Am analizat  măsurile luate de către acestea pentru implementarea şi funcţionarea eficientă a plasamentului şi îndeplinirea obiectivelor proiectului, verificând în același timp și măsurile  de asigurare ale protecţiei personale și sanitare  ale membrilor grupului, mai ales în situația actuală a pandemiei.

Am însoţit participanţii la unitățile  de stagiu şi  am verificat dacă sarcinile şi responsabilitățile participanţilor sunt în concordanţă cu abilităţile, cunoştinţele și competenţele de format, cu obiectivele proiectului şi cu acordul de formare negociat şi asumat de parteneri.

Pe parcursul acestei săptămâni elevii au desfăşurat următoarele activităţi practice:

 • Tutorele de stagiu a prezentat participanţilor sistemul de învățământ spaniol, unitatea de învăţământ preşcolar şi antepreşcolar, regulamentul de ordine interioară, departamentele unității de învățământ, activităţile specifice fiecărui departament şi proiectele în care este implicată organizaţia de primire, specificul activităților extracurriculare, specificul colaborării cu părinții (acorduri, elemente de confidențialitate), participare la activități de parteneriat educațional (familie, alte instituții, organizații non-guvernamentale);
 • Analizează împreună  cu tutorele de practică documentele utilizate în unitate;
 • Se familiarizează cu modul specific de planificare şi desfăşurare a activităţilor  de educaţie timpurie pe durata unei zile, săptămâni, luni;
 • Se familiarizează cu sistemul activităţilor de educaţie timpurie din unitatea de învăţământ;
 • Identifică rolurile principale ale educatorului – puericultor;
 • Analizează împreună cu tutorele de practică rolurile educatorului-puericultor;
 • Asistă la activităţile de educaţie timpurie desfăşurate de cadrul didactic în creşă;
 • Analizează împreună cu tutorele de practică şi cadrul didactic activităţile observate;
 • Studiază împreună cu tutorele de practică structura familiilor cu copii mici, din comunitate, a rolurilor parentale, a comportamentelor de întrajutorare;
 • Dezbate împreună cu tutorele de practică rolul şi influenţa  comportamentelor din familie asupra educaţiei timpurii din familie;
 • Studiază modalităţile posibile de intervenţie în cadrul familiei;
 • Analizează împreună cu tutorele de practică efectele probabile (pozitive şi negative);
 • Analizează împreună cu tutorele de practică modul specific de planificare a activităţilor de educaţie timpurie din perspectiva relaţiei cu copilul, cu părinţii, cu diferiţi specialiști;
 • Identifică rolurile exercitate de educator-puericultor în creşă;
 • Analizează împreună cu colegii rolurile identificate în activităţile observate;
 • Asistă la activităţile desfăşurate de cadrul didactic în cadrul familiilor cu copii între 1-3 ani;
 • Analizează împreună cu tutorele de practică, modalităţile de implicare ale educatorului-puericultor în cadrul familiilor cu copii;
 • Observă relaţiile  dintre părinte-copil, bunici-copii, fraţi;
 • Analizează împreună cu tutorele de practică diferenţele comportamentale ale copilului;
 • Identifică  tipurile de familii  şi situaţiile ce implică intervenţia unui educator-puericultor;
 • Analizează împreună cu colegii şi tutorele de practică situaţiile identificate;
 • Realizează o legătură între cunoştinţele de specialitate şi diversitatea situaţiilor întâlnite;
 • Identifică în literatura de specialitate situaţii similare;
 • Analizează  critic modalităţile de intervenţie găsite în literatura de specialitate;
 • Participă la desfăşurarea unor activităţi de educaţie timpurie  alături de un cadru didactic;
 • Participantul completeaza fişa individuală zilnică de lucru şi caietul de practică;
 • Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului și oferă acestuia feedback.

Am participat la evaluarea săptămânală susţinută de către tutorele de stagiu precum şi la evaluarea de “satisfacţie” organizată de către organizaţia intremediară. Am luat parte și la activitățile culturale și recreative desfășurate şi am motivat elevii să participe activ la aceste activităţi.

În această primă săptămână de stagiu, am colaborat în permanență cu tutorii  de practică și am participat la întâlnirea săptămânală cu reprezentantul organizației intermediare în vederea derulării cu succes a acestui stagiu de practică precum și a discutării aspectelor importante legate și de desfășurarea  celorlaltor  activități din programul elevilor și din afara lui.

În cea de-a doua săptămână, am însoţit participanţii la organizaţia de primire şi am verificat dacă sarcinile şi responsabilităţile participanţilor sunt în concordanţă cu abilităţile, cunoştinţele și competenţele acestora şi cu obiectivele programului de formare. Am avut zilnic discuţii cu reprezentanții  desemnați de organizaţia de primire în vederea  monitorizării progresului şi a modului în care elevii participă la activităţi. Am realizat interviuri zilnice de grup cu participanţii, pentru analiza activităţilor. Am verificat caietele de practică. Am realizat evaluarea  progresului participanţilor prin chestionare aplicate elevilor și am verificat fişele zilnice de lucru ale participanţilor. Am verificat corectitudinea documentelor întocmite de către organizaţiile partenere: semnarea certificatelor Europass, certificatele de participare la stagiu, rapoartele de activitate. Am participat la evaluarea finală realizată de către tutorii organizaţiei de primire precum și de reprezentanții organizației intermediare.

Am îndrumat în permanență elevii să aibă un comportament responsabil și m-am preocupat de sănătatea și siguranța lor. Am urmărit respectarea măsurilor de securitate împotriva COVID-19. În momentul întoarcerii în țară, Spania a intrat pe lista galbenă COVID-19. Astfel, pentru evitarea carantinării în România, am însoțit grupul la Laboratorio de Analisis Clinicos ”Angel Mendez Soto” pentru efectuarea testului PCR. Din fericire, toate rezultatele au ieșit negative.

I-am însoțit pe elevi la locul de stagiu și am asistat la derularea activităților practice de către aceștia. Au proiectat și susținut cu ajutorul tutorelui de practică o secvență de intervenție privind optimizarea activității. Au participat împreună cu tutorele de practică la cursuri de parenting. Au întocmit un portofoliu de practică în care a cuprins fișele de observație, o fișă de caracterizare psihopedagogică și însemnările zilnice de la activitățile desfășurate. Participanții au realizat următoarele tipuri de activități:

 • Vizitează împreună cu colegii  şi cadrul didactic familii de asistenţă maternală;
 • Identifică rolurile educatorului-puericultor în cadrul familiilor vizitate;
 • Analizează critic intervenţia educatorului-puericultor în familiile vizitate;
 • Participă împreună cu cadrul didactic la soluţionarea situaţiilor în care familiile cu copii mici solicită ajutor pentru supraveghera copiilor;
 • Iniţiază discuţii de grup privitor la situaţiile la care a participat privitor la supravegherea copiilor şi diversitatea familiilor ce solicit acest ajutor;
 • Participă împreună cu colegii şi tutorele de practică la întâlniri cu părinţii cu copii mici şi la grupuri de parenting;
 • Dezbate împreună cu colegii şi tutorele de practică intervenţia educatotului-puericultor în cadrul grupurilor de parenting;
 • Vizitează împreună cu colegii şi tutorele de practică secţii ale spitalelor de ginecologie-pediatrie;
 • I se prezintă de către medicul neonatolog situaţiile de risc;
 • Asistă la  dezbateri între medicul neonatolog, medicul pediatru, asistente medicale şi de neonatologie şi tutorele de practică;
 • Analizează împreună cu colegii şi tutorele de practică consecinţele comportamentului personalului medical din secţiile vizitate asupra relaţiei copil-părinţi;
 • Vizitează împreună cu colegii şi tutorele de practică cabinete medicale de pediatrie;
 • Vizitează împreună cu colegii şi tutorele de practică cabinete de asistenţă socială;
 • Asistă la activităţile iniţiate de către specialişti în cadrul cabinetelor de asistenţă socială;
 • Participă la dezbaterile dintre asistenţii sociali şi educatori-puericultori;
 • Vizitează cabinete psihologice împreună cu colegii şi tutorele de practică;
 • Asistă la intervenţiile realizate de psihologi;
 • Analizează împreună cu tutorele de practică, colegii şi psihologii situaţiile asistate;
 • Participă la cursuri de parenting iniţiate de specialişti;
 • Elaborează un proiect secvenţial de optimizare a activităţii prin intervenţii din perspectiva educaţiei timpurii într-unul din mediile studiate: creşă, grădiniţă, familie, maternitate, cabinet medical sau psihologic;
 • Dezbate împreună cu tutorele de practică şi colegii proiectul secvenţial conceput;
 • Îmbunăţăţeşte proiectul secvenţial cu sugestiile colegilor şi tutorelui de practică;
 • Concepe unele materiale suport pentru proiectul secvenţial elaborat;
 • Analizează împreună cu colegii şi tutorele de practică materialele concepute;
 • Implementează (cu ajutorul unui specialist) secvenţa de activitate proiectată;
 • Analizează împreună cu colegii, specialistul, tutorele de practică actitivitate de intervenţie timpurie desfăşurată.

În timpul liber, am însoțit participanții în urmatoarele activități culturale:
– Vizitarea centrului istoric –Granada
– Vizitarea cartierului Albaicin și  Mirador de San Nicolas
– Seară flamenco
– Vizitarea Parcului Științific, a Biodomului și a complexului Alhambra
– Excursii la Cordoba, Sevilla, Malaga și Munții Sierra Nevada.

După finalizarea stagiului primului flux, grupa I, și întoarcerea în ţară, am realizat o ședință online cu părinții elevilor  din fluxul 1, grupa I,  pentru a le comunica cum s-a desfăşurat stagiul, care au fost aşteptările mele şi ce anume s-a realizat în stagiu, ocazie de diseminare a proiectului. De asemenea am pus la dispoziţie materiale foto, pe care  le-am folosit în realizarea de materiale publicitare pentru diseminarea proiectului (afişe, pliante, materiale Power Point, comunicate de presă).

 

prof. Emilia Vințan

Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Deva (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/emilia.vintan

Articole asemănătoare