Jocurile didactice, mijloc de stimulare și dezvoltare a limbajului

Limbajul este o condiție esențială a formării personalității copiilor, capacitățile de comunicare ocupând un loc primordial în dezvoltarea preșcolarilor. Experiența didactică mi-a demonstrat că dezvoltarea limbajului constituie o sarcină de bază în învățământul preșcolar, deținând o mare importanță în reușita tuturor celorlalte categorii de activități. Limbajul reprezintă un instrument de interiorizare și exteriorizare a cunoștințelor iar dezvoltarea acestuia se afla în strânsă legătură cu dezvoltarea cognitivă, care este dependentă de gradul de achiziție a limbii. Altfel spus, pe măsură ce își însușește vorbirea, copilul poate fi educat mai ușor.

„Jocul didactic este o specie de joc care îmbină armonios elementul instructiv și educativ cu elementul distractiv.”[1]

O serie de studii au demonstrat existența unor relații pozitive între limbaj și joc. În concluzie, vocabularul se îmbogățește mai repede prin intermediul jocurilor.

„Jocul didactic are o serie de caracteristici care îl diferențiază de celelalte jocuri și activități din grădiniță: scopul didactic, sarcina didactică, conținutul jocului, elementele de joc, regulile jocului, acțiunea de joc, materialul didactic.”[2]

Valoarea educativă a jocului constă în faptul că îi face pe copii participanți direcți, interesați și activi în actul educativ, fiind activități deosebit de plăcute, atrăgătoare, care îi bucură pe copii, adaptându-se optim la caracteristicile acestora.

„Jocul didactic ocupă un rol deosebit important în dezvoltarea vorbirii copiilor preșcolari, deoarece forma de joc antrenează copilul în stimularea și exersarea vorbirii în direcția propusă în cadrul fiecărui joc, fără ca el să conștientizeze acest efort.”[3]

Totodată, prin intermediul jocului didactic se activizează, se consolidează și se fixează vocabularul. Astfel, jocurile didactice pot avea ca scop îmbogățirea vocabularului cu substantive comune care denumesc: nume de obiecte și fenomene, animale sălbatice și domestice, părțile componente ale corpului, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, mijloace de locomoție, fructe și legume etc…

Jocurile didactice contribuie și la îmbogățirea vocabularului copiilor preșcolari cu substantive proprii, diferite adjective (însușiri privind culoarea: roșu, galben, verde, albastru; raporturi dimensionale; însușiri gustative; olfactive; termice).

De asemenea, se pot organiza diferite jocuri prin care se urmărește îmbogățirea vocabularului cu numerale cardinale și ordinare (la grupa mică: unu, doi, trei, primul, al doilea, al treilea), numeralele distributive, verbe, adverbe referitoare la locul unde se petrece acțiunea, la timpul când se desfășoară și la modul cum acestea se realizează.

Pe lângă îmbogățirea și consolidarea vocabularului, jocurile didactice contribuie și la activizarea și exersarea lui, cât și la însușirea unei expresii clare, coerente, corecte din punct de vedere gramatical, stimulând și cultivând independența în vorbire și creativitatea în exprimare.

De cele mai mai multe ori principala cauză a defectelor de vorbire o constituie slaba dezvoltare a auzului fonematic. În acest sens, jocurile didactice pot contribui la dezvoltarea acuității auditive și a auzului fonematic, reprezentând un mijloc eficient pentru corectarea defectelor de vorbire, pentru deprinderea unei pronunții corecte și formarea vorbirii corecte și coerente. Antrenarea în stimularea și exercitarea vorbirii se realizează într-un mod plăcut, fără ca preșcolarii să conștientizeze efortul și fără ca interesul acestora să scadă.

Fără îndoială, jocul didactic reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de stimulare și dezvoltare a limbajului deoarece, prin intermediul lui se exersează vorbirea și deprinderile de exprimare orală, se îmbogățește și se fixează vocabularul, se poate corecta și îmbunătăți pronunția, toate acestea contribuind la formarea unor comportamente verbale corecte și coerente la copii.

Având în vedere caracterul concret-situativ al gândirii preșcolarilor, în desfășurarea jocurilor se va acorda o atenție deosebită în asigurarea materialului ilustrativ, copiii realizând astfel corelația intre obiect-imagine mentală-cuvânt, deosebit de importantă la grupele mici.

Jocul didactic constituie un mijloc și un procedeu valoros în dezvoltarea limbajului, sub toate aspectele sale. Jocurile planificate contribuie la dezvoltarea auzului fonematic, la dezvoltarea gândirii și a limbajului, la îmbogățirea vocabularul și a cunoștințelor copiilor.

Totodată prin jocurile didactice desfășurate, copiii exersează vorbirea, ajutându-i să-și mărească treptat capacitatea de a comunica și de a colabora între ei.

Îmbinând elementele instructive cu cele distractive, cu elemente de surpriză, așteptare, întrecere, se va trezi dorința copiilor de a învăța jucându-se, de a participa activ la activități.

Cunoscând importanța pe care o are dezvoltarea vorbirii în dezvoltarea intelectuală și multiculturală a copiilor, am concluzionat că, influențând în mod pozitiv limbajul, vom viza întreaga personalitate a acestora și vom obține performanțe în toate celelalte domenii.

Note
[1] Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache, Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul preșcolar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005, pag. 47
[2] Monica Lespezeanu, Tradițional şi modern în învățământul preșcolar românesc- o metodică a activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura Omfal Esențial, București, 2007, pag. 107
[3] Anca Sȋrghie, Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul preșcolar și primar, Editura Alma Mater, Sibiu, 2009, pag. 35

Bibliografie

  1. Anca Sîrghie, Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul preșcolar și primar, Editura Alma Mater, Sibiu, 2009
  2. Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache, Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul preșcolar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005
  3. Monica Lespezeanu, Tradițional și modern în învățământul preșcolar românesc- o metodică a activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura Omfal Esențial, București, 2007
  4. Zoe Dogaru, Jocuri didactice pentru dezvoltarea limbajului în grădiniță, Editura Aramis, București, 2001;

 

prof. Liliana Căuș

Grădinița cu Program Normal Nr. 24 Mugurel, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/liliana.caus

Articole asemănătoare