Importanța activităților ludice în procesul de învățare a unei limbi străine

Cât de important este jocul în viața fiecăruia dintre noi? Jocul ca noțiune nu poate fi ignorat, el face parte din viața noastră de zi cu zi. Jocul este cel care ne permite să ieșim din cotidian, să ne deschidem, să experimentăm, să creăm, să ne relaxăm, să eliminăm blocajele să ne testăm capacitatea de a trece mai ușor peste problemele care apar în procesul de învățare. Jocul reprezintă o sursă veritabilă pentru învățarea oricărei materii și în mod special, a unei limbi străine.

Datorită caracteristicilor sale esențiale: spontaneitatea, plăcerea, relaxarea, bucuria, jocul îi oferă copilului posibilitatea să-și însușească mai ușor cunoștințele și informațiile într-o limbă străină. Se știe că învățarea unei limbi străine comportă un anumit nivel de stres. Copilul poate deveni timid atunci când, în fața clasei, trebuie să-și expună cunoștințele, să-și exprime părerea. Tocmai jocul îl salvează, oferindu-i posibilitatea de a-și învinge, măcar parțial, timiditatea și neîncrederea.

Pentru ca elevul să se simtă în largul său, trebuie ca, în grupul clasei, în prezența colegilor, să i se dea posibilitatea să-și exerseze talentul, să se exprime cât mai natural. Jocul îi oferă această posibilitate.

Un mare avantaj al activităților ludice este acela că ele întăresc legătura cu grupul, instaurează un climat de încredere, de colaborare, de respect, dând posibilitatea fiecărui elev să prindă curaj, să se exprime potrivit modului său de a fi. Jocul creează o atmosferă de complicitate între elevi, îi face pe aceștia să participe cu plăcere la orele de curs.

Introducerea jocului în ora de limbă străină respectă regulile învățării unei limbi străine prezente în Cadrul European Comun de Referință (CECR). Care sunt competențele vizate? În funcție de diversitatea activităților, elevul poate fi: cititor, receptor, scriitor, locutor sau interlocutor. Profesorul trebuie să fie foarte atent ca sarcinile pe care le propune elevilor, să-i motiveze pe aceștia. Un nivel ridicat de motivare în îndeplinirea sarcinilor va duce la o implicare eficace a elevilor și la creșterea nivelului de performanță. Profesorul trebuie să fixeze niște obiective pe care să le atingă, de natură lingvistică, funcțională, culturală. Calitatea sa de animator trebuie să corespundă obiectivelor pe care și le-a fixat. Cel mai bine este ca jocul să se desfășoare pe etape deoarece aglomerarea de informații într-o limbă străină poate produce confuzie în rândul elevilor.

Deși jocurile individuale sunt foarte populare, jocurile în grup sunt mult mai plăcute iar rezultatele sunt peste așteptări: elevii timizi încep să se simtă liberi, se integrează în grup, socializează cu grupul, își dezvoltă stima de sine. Legat de evaluarea necesară la sfârșitul activității ludice, profesorul va trebui să întocmească o listă cu fiecare activitate, în funcție de competențele lingvistice cerute și de obiectivele vizate. Feedback-ul are cel mai mare rol în încheierea cu succes a unei ore de limbă străină. Aprecierile, complimentele, lauda, îi face pe elevi să se simtă apreciați, înțeleși, răsplătiți pentru munca lor.

Bibliografie
„Du ludique à l’apprentissage”, Jessica Flety, professeur des écoles IUFM de Bourgogne
„Le ludique dans l’enseignement/ l’apprentissage du FLE chez le 1ère A. S”, Nacima Makhloufi Doctorante, Université de Béjaia.

 

prof. Carmen Luminița Iftinoiu

Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță, Podu-Turcului (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/carmen.iftinoiu

Articole asemănătoare