Implicarea elevilor cu cerinţe educative speciale în activităţile matematice

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă este percepută diferit în societatea noastră, unii oameni(ce e drept tot mai puţini) au anumite reticenţe şi concepţii greşite despre ei. Ei au nevoie de socializare şi colaborare cu alţi copii în vederea integrării sociale ulterioare a lor, prin participarea la activităţi comune putem diminua izolarea lor, face să dispară tendinţele de agresivitate.

Curriculumul pentru elevii cu cerinţe educative speciale trebuie adaptat particularităţilor individuale ale elevilor, trebuie găsite acele conţinuturi care să satisfacă două cerinţe: conţinuturile trebuie să fie relevante pentru formarea competenţelor şi conţinuturile trebuie să aibă un grad de accesibilitate potrivit nivelurilor de abilităţi ale elevilor.

Rolul profesorului de matematică este deosebit de complex, el nu este doar un emiţător de cunoştinţe şi concepte matematice, ci trebuie să identifice, să evalueze şi să monitorizeze constant elementele de comportament ale elevilor.

În activităţile matematice destinate elevilor cu cerinţe educative speciale trebuie:

 • folosite materiale matematice şi procedee intuitive;
 • verificat permanent gradul de înţelegere al cunoştinţelor matematice;
 • prezentate noile concepte matematice clar şi precis;
 • folosit un limbaj matematic adecvat şi adaptat;
 • urmărit constant progresul elevilor;
 • cunoscute particularităţile psihologice ale elevilor;
 • folosite metode moderne de instruire;
 • asigurată legătura între noţiunile teoretice şi aplicaţiile lor în viaţa cotidiană;
 • formate la elevi capacităţi pentru rezolvarea independentă a exerciţiilor şi problemelor;
 • sprijiniţi elevii în desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare;
 • să existe un parteneriat între profesor şi părinţii elevului;
 • mărit gradul de colaborare şi interacţionare între elevi în cadrul orelor;
 • evaluarea să fie diferenţiată, să ţină cont de progresul elevilor.

Eşecul sau succesul în viaţa a copilului cu cerinţe educative speciale depinde într-o mare măsura de influenţele manifestate asupra lui în perioada şcolară. Elevii trebuie implicaţi în propria dezvoltare, trebuie motivaţi de profesorii lor,  ajutaţi să îşi descopere talentele şi să îşi dezvolte aptitudinile.

Bibliografie:
1. www.didactic.ro
2. www.iTeach.ro

prof. Nicolae Ivănuș

Școala Gimnazială, sat Mologești, comuna Laloșu (Vâlcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicolae.ivanus

Articole asemănătoare