ETwinning – beneficii reale pentru educație

În ultima perioadă, foarte multe programe sau proiecte au  promovat noile tehnologii în educaţie şi susţinerea învăţării asistate de computer (elearning). Un exemplu, în acest sens, îl reprezintă acţiunea eTwinning – parte componentă a Programului de învăţare pe  parcursul întregii vieţi al Comisiei Europene, care răspunde obiectivului în domeniul promovării şi valorificării TIC în educaţie.

Portalul eTwinning m-a captivat din anul 2009. Am coordonat / participat în cadrul multor  proiecte: ”A puzzle of Europe”, ”Europe, the house of flowers”, ”Christmas food – what do you eat for Christmas?”, ”Enjoyable school rules”.

Prima mea experienţă eTwinning a fost proiectul ”A puzzle of Europe”. Are 86 parteneri (cadre didactice) din aproape toate ţările UE şi peste 1500 elevi. A obţinut certificat eTwinning  şi mai multe certificate de calitate în ţări, precum Italia, Spania, Marea Britanie, România. Scopul proiectului constă în promovarea unor politici şcolare care să permită egalizarea şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor/ asemănărilor între ţări pentru a le transforma în resurse pedagogice.

Tematica abordată, obiectivele, procedura de lucru, rezultatele aşteptate sunt elementele ce trebuiesc urmărite şi respectate cu seriozitate în astfel de colaborări. Implicarea mea în acest program este activă sau „caldă”, cum le place colegilor să spună.

Obiectivele urmărite în cadrul proiectului s-au conturat în jurul a două idei:

  • învăţarea activă a geografiei Europei cu ajutorul unei hărţi virtuale, dobândind o mai mare cunoaştere de locaţii, distanţe, dimensiuni;
  • promovarea activă a valorilor sociale şi individuale într-o lume marcată de diferenţe lingvistice şi culturale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor care ne unesc.

Prima acţiune a proiectului  «Să ne cunoaştem!»  a constat în schimbul de e-mail-uri şi adrese între partenerii (elevi şi cadre didactice) implicaţi în proiect. Implicarea elevilor a fost neaşteptat de bună. Aceştia au realizat şi întreţinut permanent legături cu ceilalţi, colaborând în identificarea şi realizarea celor mai bune soluţii de punere în practică a obiectivelor noastre. S-au legat prietenii şi au început să respecte diferenţele într-atât încât au devenit interesaţi de a împrumuta unii de la alţii, obiceiuri, tradiţii.

A doua acţiune, „Harta Europei”, s-a concretizat în realizarea unei hărţi a Europei, folosind culori diferite pentru fiecare ţară. Cea de-a treia acţiune, „Cartea poştală”, a adus o sarcină inedită elevilor – de a trimite cărţi poştale unui partener din altă ţară implicată în proiect. Cărţile poştale trebuiau să reprezinte ţara sau oraşul natal, fiind însoţite de un mesaj în limba maternă şi engleză (saluturi, scurtă descriere a locului etc). A patra acţiune” A puzzle of Europe” – lipirea cărţilor poştale primite de la parteneri pe harta desenată, deci alcătuirea unui puzzle al Europei.

Cea de-a cincea acţiune a fost „Decodarea”. Aici, rolul principal a revenit profesorilor implicaţi, ce au avut sarcina să-şi ajute elevii să decodeze informaţiile adunate şi să perceapă diferenţele şi asemănările dintre locuri, peisaje,moduri de viaţă. Şi nu în ultimul rând – utilizarea acestor informaţii în alcătuirea de eseuri, desene, prezentări power point, filme, postere- trimise partenerilor şi postate pe blog. Ultima acţiune”Experienţa A Puzzle of Europe” s-a realizat prin schimb de impresii între parteneri, împărtăşirea procedurii de lucru, schimb de fotografii, pliante, prezentări power point din timpul desfăşurării activităţilor, diseminarea experienţei trăite.

Activitatile desfăşurate în cadrul proiectului au reţinut  atenţia multor membri eTwinning, dar şi partenerilor, elevilor implicaţi în proiect, contribuind la formarea unor comportamente şi deprinderi precum:

  • abilitatea de a comunica/ colabora;
  • cooperarea şi instaurarea încrederii în cadrul unui grup;
  • acceptarea responsabilităţii altora, dar şi a propriului eu;
  • conştientizarea propriilor determinări culturale, stereotipuri şi prejudecăţi, identificarea acestora şi la ceilalţi;
  • deschiderea şcolii către comunitate prin diverse forme.

ETwinning a reprezentat un cadru activ pentru elevi, care au profitat din plin de noile tehnologii ale epocii postmoderne. Aceştia au avut şansa de a se implica în propria formare într-un mod ultramodern, prin îmbunătăţirea competenţelor TIC, a celor de exersare a limbilor străine şi a comunicării, în general.

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi inima, să permită copiilor să înveţe să trăiască unii cu alţii, să-şi poată ocupa locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi oriunde în lume. Prin implicarea în acest proiect, mă consider  printre cei care au răspuns  provocării noilor tehnologii în educaţie, susţinerii învăţării asistate de computer(elearning), fructificării în mediul şcolar a interculturalităţii.

Un real beneficiu în propria formare a fost îmbunătăţirea capacităţii de comunicare în limba engleză, alături de schimbul de bune practici, îmbogăţirea culturii generale, câştigarea de noi prieteni şi colaborări sustenabile.

Pentru noi, cadrele didactice, este esenţial să creăm relaţii pozitive  în interacţiunea dintre semeni, să favorizăm dezvoltarea persoanei, cât şi relaţiile constructive de grup.

Experienţa de zi cu zi mă determină să afirm că nouă ne revine un rol deosebit de important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect atât între copii, cât şi între părinţi, evitând neînţelegerile şi conflictele interrasiale.

Bibliografie
www.edu.ro – Politici educaţionale
www.edu.ro – Programe şi proiecte. Programul eTwinning

 

prof. Eugenia Stanciu

Școala Gimnazială Sfântul Dumitru, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/eugenia.stanciu

Articole asemănătoare