Educația pentru dezvoltare durabilă în cadrul Colegiului Economic Dimitrie Cantemir din Suceava

Educația pentru dezvoltare durabilă (EDD) este un concept cheie în lumea contemporană. Acesta implică încorporarea  principiilor dezvoltării durabile în toate aspectele vieții noastre, inclusiv în educație. Educarea elevilor pentru a deveni promotori ai dezvoltării durabile,  se realizează  prin încurajarea participării active și responsabile în problemele de mediu, sociale și economice. Unul dintre cele mai importante subiecte de discuție în ceea ce privește EDD este gestionarea  resurselor  naturale.

Resursele naturale sunt o parte fundamentală a planetei  noastre și reprezintă sursa de hrană, apă, energie și materii prime pentru producția de bunuri și servicii. Cu toate acestea, folosirea  excesivă  a  acestor resurse  poate duce la epuizarea lor și la deteriorarea mediului înconjurător. Prin urmare, este important ca educația să joace un rol important în promovarea  utilizării durabile a resurselor  naturale.

În primul rând, educația trebuie să încurajeze o mai bună înțelegere a legăturilor dintre resursele naturale, dezvoltarea economică și mediu. Elevii trebuie să conștientizeze faptul că utilizarea excesivă a resurselor naturale poate duce la deteriorarea mediului, care poate afecta în cele din urmă economia. De exemplu, supracultivarea solului poate duce la degradarea sa și poate afecta în cele din urmă producția agricolă.
Educația pentru dezvoltare durabilă (EDD) este o abordare integrată a educației care își propune să promoveze înțelegerea și acțiunea indivizilor și a societăților în vederea construirii unui viitor  mai durabil.

Resursele naturale sunt vitale pentru supraviețuirea omenirii, iar dezvoltarea durabilă a acestora este esențială pentru a ne asigura că vom putea să le utilizăm în mod sustenabil pentru generațiile viitoare.

Educația elevilor pentru dezvoltare durabilă este esențială pentru viitorul nostru și al planetei noastre. Dezvoltarea durabilă implică gândirea la nivel global și abordarea  problemelor socio-economice, ecologice și culturale într-un mod integrat, astfel încât să putem construi un viitor sustenabil pentru toți.

Iată câteva modalități prin care educația elevilor pentru dezvoltare durabilă este promovată în cadrul Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava:

Integrarea în programa școlară  a subiectelor despre dezvoltare durabilă: elevii  învață despre schimbările climatice, biodiversitate, conservarea resurselor naturale, energie verde, agricultură durabilă și alte subiecte legate de dezvoltarea durabilă, nu numai la orele de geografie, biologie, ci și la orele de educație antreprenorială, orientare și consiliere,  discipline economice.

Încurajarea gândirii critice: elevii  sunt  încurajați să ia parte la dezbateri și să învețe cum să ia decizii informate privind  problemele de mediu și dezvoltare durabilă.

Proiectele de mediu pe care elevii le realizează în cadrul orelor la disciplina Educație antreprenorială, la tema Protecția mediului, au următoarea structură (DIVA): DESCOPERĂ o problemă prioritară de gestionat în localitatea/comunitatea în care trăiești, ÎNȚELEGEREA (cauză/efect) a problemei de gestionat, VERIFICAREA  înțelegerii problemei (reformulez ceea ce am înțeles) și  ADRESEZ/ ACȚIONEZ, conține planul de acțiune, cu obiective SMART. pentru rezolvarea sau ameliorarea problemei identificate.

Încurajarea practicilor de mediu sănătoase: elevii sunt susținuți de profesori să ia măsuri simple, dar importante pentru a proteja  mediul, cum ar fi reciclarea, economisirea  energiei și apei și reducerea consumului de plastic. În unele clase elevii au realizat coșuri pentru a selecta corect deșeurile.

Utilizarea tehnologiei și a resurselor digitale: elevii colegiului au  acces la resurse digitale care îi ajută să înțeleagă mai bine problemele legate de dezvoltarea durabilă și să afle mai multe despre soluțiile inovative și tehnologii verzi.

Colaborarea cu organizații non-guvernamentale și alte organizații: colegiul are parteneriate cu Institutul  pentru Parteneriat Social Bucovina,  Romsilva Suceava,  Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” care se concentrează pe dezvoltarea durabilă, pentru a oferi elevilor oportunități de a se implica în proiecte  sociale, de mediu, caritabile etc. și de a-și dezvolta abilitățile în acest domeniu. Prin educare și conștientizare, elevii  sunt sprijiniți în continuare în eforturile lor de a fi mai ecologici și mai responsabili. De asemenea, implicarea comunității poate ajuta la creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele de mediu și la promovarea unei culturi a dezvoltării durabile. Menționez ca proiecte realizate prin parteneriat cu instituțiile amintite: Let s do it Romania, Cadoul din cutia de pantofi, Târgul de Crăciun cu produse handmade reciclate etc.

Educația elevilor  pentru dezvoltare  durabilă nu este doar importantă pentru a pregăti viitorul nostru, dar și pentru a ne ajuta să înțelegem cum putem trăi într-un mod sustenabil și echitabil pentru toți.

De asemenea, educația elevilor pentru dezvoltare durabilă poate ajuta la îmbunătățirea stării de sănătate, a calității vieții și a bunăstării economice. Prin activitățile educaționale privind impactul pe care îl au acțiunile  noastre asupra mediului și societății, elevii  învață cum să ia decizii informate și responsabile și cum să își îmbunătățească stilul de viață într-un mod mai sustenabil.

Înființarea  unui parc al școlii – elevii  învață  despre cultivarea și îngrijirea  florilor, cum să aibă grijă de mediul înconjurător și să înțeleagă importanța biodiversității și a conservării resurselor naturale.

Încurajarea transportului alternativ la școală – elevii  învață despre impactul negativ al transportului cu mașina asupra mediului și iau parte la campanii care promovează mersul pe jos, pe bicicletă sau cu transportul în comun.

Organizarea unui program de reciclare –   elevii  învăță despre importanța reciclării și modalitățile de reciclare a diferitelor tipuri de materiale, cum ar fi hârtia, sticla, plasticul și aluminiul. Prin reciclarea acestor  materiale,  se poate  reduce cantitatea de deșeuri produse și se poate contribui la protejarea mediului înconjurător.  Astfel,  elevii își dezvoltă abilități precum separarea și sortarea deșeurilor.

Program de educație pentru reducerea deșeurilor – prin organizarea unui program de educație pentru reducerea deșeurilor, elevii pot să învețe cum să reducă cantitatea de deșeuri generate și cum să le recicleze în mod eficient. Aceștia vor învăța despre impactul asupra mediului al depozitării deșeurilor și despre importanța reducerii cantității de deșeuri.

Organizarea de activități de voluntariat în comunitate – elevii  iau parte la activități de voluntariat  ,,Let s do it” care au un impact  pozitiv asupra mediului și comunității, cum ar fi curățarea parcurilor sau plantarea de arbori în zonele defrișate. Prin implicarea în programe de voluntariat, elevii învață responsabilitatea socială și despre modul în care pot să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunității. Aceștia se implică în proiecte de protejare a mediului, de îmbunătățire a condițiilor de viață ale comunității și de dezvoltare a unor soluții pentru problemele sociale.

Promovarea alimentației sănătoase și durabile – profesorii împreună cu părinții susțin opțiunile de alimentație durabilă, cum ar fi produsele locale și de sezon sau alimentele vegetariene și vegane. Elevii  învață despre impactul alimentației asupra mediului și asupra sănătății. Ei învață să gătească sănătos în cadrul școlii, în laboratorul de gastronomie. Sunt provocați își motivați de  concursurile organizate  în cadrul școlii, cu tema ,,Mâncând sănătos, ne protejam viața și mediul”.

Jocuri și activități care promovează conștientizarea asupra problemelor de mediu – elevii  învață prin jocuri și activități interactive despre problemele legate de mediu și despre soluțiile existente. Acestea sunt organizate ca evenimente de ziua Pământului sau în cadrul unui program educațional mai amplu, Eco școala.

Programe de educație financiară – elevii învață despre economisire,  investiții și responsabilitatea   socială   a companiilor. Simulările și studiile de caz realizate în firmele de exercițiu le sunt de un real folos.  Acest lucru îi ajută să înțeleagă cum  pot să ia decizii financiare care să aibă un impact pozitiv asupra mediului și asupra societății. Prin parteneriatul cu Junior Achievement Romania în cadrul programelor JA Educație antreprenorială, JA Educație economică și financiară, JA Orientare profesională elevii învață să gândească economic, să evalueze costurile și beneficiile pentru decizii diferite și să caute soluții alternative în situații variate. Participarea la concursurile cu cele mai bune planuri și idei de afaceri îmbunătățește cultura financiară, sporește încrederea în sine și inspiră elevii să adopte un comportament responsabil.

Promovarea  turismului durabil – prin organizarea de excursii și vizite la locuri de interes ecologic, elevii  învață despre turismul durabil,  importanța protejării mediului și a culturii locale bucovinene.

Program de mentorat – prin programul de mentorat, elevii sunt îndrumați de către  mentori specializați în problemele legate de dezvoltarea durabilă. Aceștia pot să primească consiliere și sfaturi pentru a-și dezvolta abilitățile și competențele necesare pentru a contribui la construirea unui viitor mai durabil.

Reducerea consumului de apă – elevii pot fi implicați în proiecte de reducere a consumului de apă în școală. Aceștia sunt  încurajați să ia măsuri precum închiderea robinetelor în timp ce se spală pe dinți sau spălarea hainelor în apă rece. Prin aceste acțiuni, elevii vor învăța despre importanța conservării  resurselor de apă și despre  modul în care pot să contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Reducerea consumului de energie – elevii sunt încurajați să reducă consumul de energie în școală prin închiderea aparatelor electrice în timpul pauzelor sau prin utilizarea lămpilor economice. Prin astfel de acțiuni, elevii vor învăța despre importanța economisirii energiei și despre modalitățile de utilizare a energiei regenerabile, atât la școală cât și acasă.

Acestea sunt doar câteva exemple de cum educația elevilor pentru dezvoltare durabilă poate fi implementată în practică. Prin promovarea acestor abordări și prin implicarea activă a elevilor,  colegiul contribuie la crearea unei culturi a dezvoltării durabile și la formarea unor cetățeni responsabili și conștienți de impactul lor asupra mediului și asupra societății.

Alte modalități prin care putem împreună,  profesori, părinți să realizăm educație pentru dezvoltare durabilă pentru a dezvolta competențe și abilități elevilor:

  • Proiecte de agricultură urbană – elevii pot să participe la proiecte de agricultură urbană, cum ar fi creșterea de plante în grădini verticale sau în ghivece. Aceștia vor învăța despre importanța alimentelor sănătoase și sustenabile, despre biodiversitate și despre soluțiile de agricultură ecologică.
  • Cursuri de dezvoltare personală – prin organizarea de cursuri de dezvoltare personală, elevii pot să învețe abilități de comunicare, de lucru în echipă și de rezolvare a problemelor. Aceștia vor învăța cum să se implice în proiecte sociale și cum să dezvolte competențe necesare pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a comunității.
  • Utilizarea  energiei  solare – școlile pot să instaleze panouri solare pentru a produce energie electrică din surse regenerabile. În cadrul unor proiecte educative, elevii pot să învețe despre avantajele energiei solare și despre modalitățile de utilizare a acesteia în diferite domenii. Aceștia pot fi încurajați să ia măsuri de economisire a energiei și să promoveze utilizarea energiilor regenerabile în comunitatea locală.
  • Programe de educație pentru protejarea biodiversității – prin organizarea de proiecte de protejare a biodiversității, elevii vor învăța despre importanța conservării speciilor animale și vegetale și despre modul în care acestea sunt legate de ecosistemele locale. Aceștia pot fi implicați în proiecte de protejare a speciilor în pericol de dispariție și pot învăța despre modul în care își pot contribui la conservarea naturii.
  • Grădini școlare ecologice – școlile pot să dezvolte grădini ecologice în care elevii să învețe despre metodele de cultivare a plantelor și de conservare a solului. Elevii pot învăța despre importanța grădinăritului ecologic și despre  modul în care acesta poate contribui la protejarea mediului înconjurător. Este important ca elevii să fie implicați activ în procesul de planificare și implementare a acestor proiecte, astfel încât să poată fi implicați în mod direct în dezvoltarea lor.
  • Compostarea resturilor alimentare – elevii pot fi învățați despre importanța compostării și despre modalitățile de compostare a resturilor alimentare. Prin această metodă, resturile alimentare pot fi transformate în îngrășăminte naturale pentru plante, contribuind la conservarea solului și la protejarea mediului înconjurător.
  • Organizarea unor conferințe sau evenimente de mediu – elevii pot organiza conferințe sau evenimente de mediu, în care să poată discuta despre problemele de mediu și despre modalitățile de protejare a mediului înconjurător. Prin aceste activități, elevii vor învăța despre importanța implicării active în protejarea mediului și despre modalitățile de sensibilizare a comunității în această direcție.

Prin educația elevilor pentru dezvoltare durabilă, putem contribui la formarea unei generații de cetățeni responsabili și conștienți de importanța protejării mediului înconjurător pentru un viitor mai bun.

Este esențial să promovăm competențele științifice și de dezvoltare durabilă, dar și abilități precum gândirea critică prin intermediul unor practici educaționale  transformaționale și orientate spre viitor.

 

prof. Anca Iordache

Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Suceava (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.iordache

Articole asemănătoare