Educația ecologică la nivelul învățământului preșcolar

Ideea proiectului „Prietenii naturii” a apărut din dorința de a promova  valorile locale și de a-i face pe copii să înțeleagă prin proprie experiență că există o strânsă legătură între natură, om și artă.

Educația ecologică ne privește în egală măsură pe toți, adulți sau copii, iar problema protejării mediului a devenit obiect de studiu încă de la cea mai fragedă vârstă. Începută de timpuriu educația ecologică are șanse mari de reușită. Copiii trebuie să înțeleagă că pe Terra există interdependență între populația umană și nenumăratele specii de plante și animale , între societate și ciclurile biologice din natură.

SCOP: Informarea preșcolarilor despre existența în comuna Viișoara a rezervației naturale „Dealul cu fluturi”, realizarea unor corespondențe între mediul înconjurător ,om și artă;

OBIECTIVE:
• stimularea curiozității și interesului pentru natură;
• stimularea interesului pentru explorarea diferitelor specii de futuri;
• consolidarea relațiilor dintre om și mediul înconjurător;
• antrenarea copiilor în activități de ocrotire a unei arii protejate;
•  stimularea creativității artistice;
• formarea și cultivarea comportamentului moral-religios prin cunoașterea unor simboluri ale creștinătății.

GRUP ȚINTĂ: preșcolarii grupei mari de la GRĂDINIȚA CU P.N.VIIȘOARA

Proiectul educațional de explorare interdisciplinară sub denumirea  „Prietenii naturii” interrelaționează cunoștințe din diferite domenii ale cunoașterii: științe, artă, teologie,

Proiectul se va desfășura  în trei etape.

În prima etapă, intitulată: „PRIETENII NATURII  SE INFORMEAZĂ”, copiii vor fi informați despre existența rezervației naturale de fluturi pe raza comunei Viișoara stimulându-le astfel curiozitatea de a explora , cu precădere una dintre cele mai îndrăgite insecte: fluturele.

În acestă etapă, împreună cu copiii, vom afla informații despre istoricul rezervației, despre diferitele specii de fluturi, modul lor de viață, din altase, cărți, filmulețe, insistând pe identificarea speciilor de fluturi existente în cadrul reverzației locale. De asemenea vom  căuta informații referitoare la simbolistica fluturelui, fluturele în artă și literatură.

Istoricul rezervației naturale „Dealul cu fluturi”

„Dealul cu fluturi” este o arie protejată de interferență națională, o rezervație naturală de tip floristic și faunistic, situată în județul Cluj pe terenul administrativ al comunei Viișoara. Rezervația naturală are o suprafață de 20 de hectare și reprezintă o arie de pășuni și fânețe ce adăpostește o mare diversitate de de fluturi ( peste 700 de specii identificate), dintre acestea a fost identificată o specie nouă de fluturi pentru știință, cunoscută sub numele de „Transilvănica”. Rezervația a fost constituită în 2004 și are ca scop protecția și conservarea acestor habitate.

În cea de-a a doua etapă, „FLUTURAȘ, DRAG FLUTURAȘ/ PARCA-I FI UN COCONAȘ”, copiii creează, realizează fluturi utilizând diferite tehnici de lucru: desen, pictură, colaj. Cu ajutorul metodei „Turul galeriei”, copiii observă lucrările și le analizează. Copiii sunt felicitaţi pentru că au reuşit să ducă la bun sfârşit misiunea de a creea un deal cu fluturi chiar în grădiniță. Lucrările realizate de către copii vor fi reunite într-o expoziție intitulată: ,,Dealul cu fluturi,,

A treia etapă a proiectului, „PRIETENII NATURII  PORNESC LA DRUM”, se va desfășura în natură, obiectivele activității fiind vizitarea rezervației naturale „Dealul cu fluturi”, colectarea deșeurilor întâlnite în zona protejată, fotografierea diferitelor specii de fluturi din rezervație și ulterior  realizarea unui album cu fotografii din timpul derulării proiectului.

FINALITĂȚILE PROIECTULUI :
Proiectul va avea un impact deosebit asupra copiilor preșcolari datorită:
* utilizării metodelor interactive, a tehnicilor de lucru, care le va sporii încrederea în forțele proprii;
* apropierii lor de mediul înconjurător;
* însușirii unor norme de comportament eco-civic;
* dezvoltarea unor atitudini pozitive, de ocrotire a unor specii protejate.

MONITORIZARE ȘI EVALUARE :
Evaluarea proiectului se va realiza prin organizarea unei expoziții cu lucrări practice realizate de copii în timpul derulării proiectului,prin prezentarea unui album cu fotografiile realizate în cadrul proiectului.

prof. Camelia Boldor

Școala Gimnazială Viișoara, Grădinița cu P.N. Viișoara (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.boldor

Articole asemănătoare