E.N.G.A.G.E. – proiect de educație școlară Erasmus+ al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare din Galați

Proiectul ENGAGE – Educație pentru o nouă generație, al Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Galați, s-a încheiat la data de 31 august. A fost primul proiect de mobilități pentru cadrele didactice, creat cu scopul de a le abilita pe acestea în utilizarea de metode și practici inovatoare, pentru a crește competențele transversale ale elevilor și a-i pregăti pentru viață. Proiectul a vizat formarea unui număr de 12 cadre didactice, prin intermediul a trei cursuri susținute în Slovenia, Olanda și Finlanda.

Cursul LEARNER VOICE – ENGAGE STUDENTS IN PARTICIPATIVE AND COLLABORATIVE LEARNING, Slovenia, a avut drept obiective înțelegerea necesității unei educații nonformale și a principiilor sale la nivelul clasei de elevi și dorește să facă trecerea de la teoretic la practic prin însușirea de către cursanți a unor metode și instrumente specifice și clar definite care să transforme ideea de educație non-formală în contexte formale clare ce conduc către atingerea unor competențe specifice evidente și dorite de fiecare profesor. Cursul a dovedit că poate transmite participanților tehnici explicite și eficiente de implementare a unui curriculum educațional dinamic, inovativ și incluziv în domeniul propus pe orice tip de clasă. Astfel se încurajează folosirea de metode de învățare participativă, care promovează simțul inițiativei și cetățeniei active în rândul elevilor și/sau comunității locale și îi motivează să se implice activ în învățarea colectivă.

Cursul INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING, Finlanda, reprezintă un ghid practic care ajută la îmbunătățirea calității și eficacității procesului educațional în orice clasă. Încurajarea creativității, organizarea de proiecte, integrarea elevilor minorităților sau utilizarea metodelor TIC ca și conector de curs, ca instrument de dezvoltare a gândirii critice, sunt exemple ale modulelor de curs care au mărit potențialul didactic și au motivat cursanții. Cursul a cuprins domenii vaste și importante de formare precum: crearea de curricule inovatoare, implementarea de metode educaționale moderne, obținerea competențelor cheie în matematică, alfabetizare și TIC, vizând o învățare prin practică, folosindu-se de activități de colaborare și reflecție a participanților, precum și o interconectare disciplinară și
conștientizare interculturală.

Cursul 21ST CENTURY SKILLS FOR TEACHERS AND STUDENTS, Olanda, a fost proiectat pentru toți educatorii din secolul 21, care, indiferent de câtă experiență au în predare, se confruntă cu noi provocări în clasă și în școală cauzate de schimbările din societate. Noile mijloace de comunicare și tehnologia îi provoacă pe profesori să creeze activități inovatoare și transformatoare pentru a găsi noi soluții pentru învățare și predare eficientă. Cursul a ghidat participanţii în găsirea unui „compromis” între cerinţele programelor şcolare, motivaţiile elevilor şi nevoia lor de a-şi dezvolta competenţele. S-au căutat soluţii la întrebări precum: „Cum pot fi conectate teoriile la viaţa reală?”, „Cum sunt încorporate cunoştinţele în competenţe”, „Ce ar trebui să însemne competenţă în domeniul educaţional?”. S-au explorat, de asemenea, caracteristicile, avantajele şi dezavantajele diferitelor metodologii de predare, desfăşurându-se activităţi practice pentru a proiecta lecţii cu învăţarea bazată pe sarcini, pe proiecte şi flipped classroom (clasa inversată).

În urma participării la cursurile de formare, cele 12 cadre didactice beneficiare au diseminat informațiile la nivelul școlii, al comunității, la nivel județean și național, prin intermediul cercurilor pedagogice și al simpozioanelor. Etapa de implementare a proiectului a constat în lecții conținând noțiunile și metodele însușite, beneficiari direcți fiind elevii școlii, care au apreciat dinamica și gradul de implicare în propria învățare.

Activitatea de încheiere a proiectului a fost materializată prin proiectul „Școala de vară”, desfășurat în perioada 8-12 august, unde au participat aproximativ 80 de elevi ai școlii, care au avut parte de o săptămână plină de activități creative, provocări, colaborare și dinamism.
Suntem recunoscători că am putut accesa acest proiect prin fondurile europene Erasmus+ și cu siguranță nu ne vom opri aici, aceste proiecte reprezentând ocazii unice de dezvoltare personală și profesională.

Nicoleta Velescu, prof. de limba engleză,
coordonator al proiectului ENGAGE (2020-1-RO01-KA101-079380)

 

prof. Nicoleta Velescu

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.velescu

Articole asemănătoare