Combaterea fenomenului de bullying – o responsabilitate colectivă

Fenomenul de bullying definește „acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere și au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul, orientarea sexuală sau caracteristicile personale; o acțiune sau o serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.” (www. dexonline.ro)

La începutul mileniului al III-lea această formă de agresiune fizică, verbală sau psihică a luat amploare, afectând puternic atât copiii cât și adulții și poate avea consecințe grave (uneori fatale!) asupra victimelor. În lupta împotriva bullying-ului implicarea activă a comunității și a societății în ansamblul ei este esențială, existând mai multe modalități prin care acest fenomen poate fi prevenit și combătut eficient:  Educație și conștientizare. Una dintre cele mai importante modalități de combatere a bullying-ului este educația.

Școlile și comunitățile pot iniția și desfășura proiecte sau programe de conștientizare pentru a informa elevii, părinții și cadrele didactice cu privire la efectele negative ale bullying-ului și la acțiunea de prevenire a acestui fenomen.

Implementarea politicilor anti-bullying. Școlile și celelalte instituții implicate în procesul educativ ar trebui să dezvolte și să implementeze politici anti-bullying clare și consistente. Aceste politici ar trebui să prevadă aplicarea unor sancțiuni și implicit asumarea unor consecințe de către cei care comit acte de bullying, apoi să ofere sprijin fizic, psihic și/sau moral victimelor.

Implicarea activă a părinților și a familiei, în general. Familia joacă un rol crucial în prevenirea și combaterea bullying-ului. Părinții ar trebui să fie implicați permanent în educația copiilor lor și să le ofere sprijin în cazul în care devin victime ale bullying-ului sau în caz în care comit acte de agresiune și intimidare asupra altor copii.

Crearea unui mediu sigur și deschis. Este important să se creeze un mediu în care copiii și adulții să se simtă în siguranță, să vorbească despre experiențele lor și să raporteze cazurile de bullying. Acest lucru implică promovarea comunicării deschise cu victimele și sporirea încrederii acestora, prin asigurarea discreției și a confidențialității.

Consiliere și sprijin. Este esențial să li se ofere consiliere și sprijin psihologic tuturor victimelor care au fost ținta fenomenului de bullying. Acest lucru poate ajuta la vindecarea traumelor, apoi la dezvoltarea abilităților de a face față situațiilor dificile, înfruntându-le și depășindu-le.

Implicarea comunității. Comunitățile locale, ONG-urile și autoritățile pot colabora pentru a organiza evenimente și activități de prevenire a fenomenului de bullying.

Aceste acțiuni pot mobiliza comunitatea, consolidând eforturile de combatere a fenomenului. Acestea sunt doar câteva dintre modalitățile prin care bullying-ul poate fi prevenit și combătut. Important este ca toate părțile implicate în procesul educativ al tinerilor (familie, școală, comunitate) să colaboreze, în vederea creării unei culturi solide care respinge bullying-ul și totodată promovează toleranță, respectul și empatia.

 

prof. Nela-Ionela Balica

Liceul Particular Nr. 1, Bistrița (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nela.balica

Articole asemănătoare