Cercul de istorie de la Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Turț

Întâlnirile din cadrul cerului pot să îi facă pe elevi să se simtă în largul lor, să discute liber, chiar şi controversat pe marginea temelor şi a materialelor propuse la cerc. Elevii trebuie să pună întrebări, să emită păreri sau îi pot completa pe interlocutorii lor. Au ocazia să demonstreze că ştiu mai multe decât ce ar învăţa în cadrul unei ore obişnuite, au ocazia să îşi împărtăşească ceea ce au făcut în plus în afara orei de curs, se obişnuiesc cu argumentarea unei ipoteze şi mai ales cu interpetarea faptelor.

Premergător începerii activităţii cercului o atenţie sporită trebuie acordată recrutării membrilor cercului deoarece la un cerc de istorie nu poate să vină oricine, nu poţi aduce elevii doar că sunt cei mai buni la învăţătură din clasă ci trebuie identificate persoanele care au înclinaţie spre istorie, spre temele ce urmează a fi cercetate.

Este important de menţionat faptul că aceste activităţi ale cercului trebuie astfel concepute şi realizate încât elevului să-i facă plăcere, să nu simtă cum trece timpul şi totodată să nu afecteze timpul alocat de către elev studiului pentru materiile şcolar. La fel de importantă este şi paleta de activităţii ale cercului care va avea o tematică variată şi bogată care să corespundă dorinţelor şi să-i încurajeze în cercetarea istoriei locale. Între activităţile în afara clasei, cercul de istorie ocupă un loc primordial, având o valoare instructivă şi formativă deosebită.

Activitatea cercului cuprinde perioada comunistă şi o parte din începutul perioadei postrevoluţionare. În esenţă acest cerc are ca scop iniţierea copiilor în trecutul istoric primind informaţii la nivelul lor, copiii fiind canalizaţi spre cercetarea perioadei comuniste a localităţii Turţ. Cercul îşi propune să ofere posibilitatea elevilor să îşi poată petrece o parte din timpul liber într-un mod plăcut şi captivant. În cadrul cercului elevii vor putea lua contact cu valorile trecutului, experimentând tehnici şi tehnologii specifice, vor descoperi mărturii ale trecutului, se vor iniţia în tainele studiului istoriei. Toate aceste lucruri vor fi completate cu vizite, excursii şi filme documentare. Cercul va crea un mediu prielnic întâlnirii elevilor cu aceleaşi preocupări, putându-se astfel crea noi prietenii şi proiecte comune. Cercul este implicat în numeroase activităţi. În cadrul întrunirilor cercului se fac scurte prezentări despre cercetările curente, dezbaterea cercetărilor, temele de cercetare viitoare. Cunoaşterea perioadei comuniste reprezintă un element cheie al acestui cerc, sub diferite aspecte. Pentru atingerea acestui scop cercul îşi propune să valorifice informaţiile obţinute de elevi pe baza interviurilor pe care le vor aplica, accentul cade pe modalitatea de a găsi singuri informaţii atunci când şi unde au nevoie. Esenţial pentru elev este să fie în măsură să identifice singur relaţii de cauzalitate dintre evenimente sau fenomene istorice, nu să le memoreze pe cele oferite de profesor. De asemenea, activităţile de învăţare propuse reprezintă o ofertă de cunoaştere flexibilă, posibil de adaptat condiţiilor concrete ale fiecărei comunităţi.

Ne propunem creşterea apetenţei elevilor pentru disciplina istorie prin atenuarea caracterului preponderent abstract al disciplinei; studiind istoria locală a comunei natale, elevii primesc instrumente cu ajutorul cărora îţi pot forma propria opinie despre bine şi rău, democratic şi nedemocratic, moral şi imoral, şi, mai ales, să dezvolte comportamente şi atitudini conforme cu aceste valori. Ceea ce putem realiza este să sensibilizăm elevii în raport cu misterul istoriei de lângă ei, să le stârnim curiozitatea, pentru că în învăţarea elementelor de istorie locală, elevul poate deveni cu uşurinţă artizan al propriei învăţări, mai mult chiar, el însuşi profesor, căutând şi interpretând noi surse  istorice el încetează să mai înveţe exclusiv pentru sine, dar contribuie şi la procesul de învăţare al colegilor săi.

Pentru elevi, activitatea acestui cerc poate deveni o sursă de cunoaştere şi de înţelegere a trecutului părinţilor şi bunicilor lor, dar şi un instrument didactic pentru studiul ştiinţelor socio- umane.

În anii trecuți, fondatorii Cercului de Istorie ne-am adunat de buna voie, motivați doar de pasiunea noastră pentru studiul trecutului şi de dorinţa de a face ceva, de a ne implica, de a ne cunoaste mai bine pe noi înşine pentru a-i putea cunoaste şi pe cei din jurul nostru. Vom încerca pe cât este posibil să înlăturăm prejudecăţile, să stabilim un dialog liber, sincer, bazat pe studiu şi cercetare, pe raporturi democratice între membri şi pe respect reciproc. În „casa noastră” nu îşi vor gasi locul discriminările de natură socială, religioasă, sexuală sau de orice alt tip.

În cadrul primelor teme ale cercului elevii au fost introduşi în studiul istoriei orale şi au fost familiarizaţi cu mijloacele şi metodele de cercetate specifice istoriei orale cele mai uzitate fiind: ghidul de interviu şi reportofonul. Am încercat ca tematica cercului să corespundă preocupărilor membrilor în cercetarea istoriei locale prin intermediul mijloacelor şi metodelor de cercetare specifice istorie orale astfel că elevii cuprinşi în activităţile cercului s-au simţit nişte mici reporteri având asupra lor ghidul de interviu şi reportofonul.

Elevii au fost învăţaţi cum să întocmească un ghid de interviu, cum să-l aplice practic în familie şi unor oameni din Turţ, individual sau pe grupe, folosirea reportofonului, stocarea datelor pe calculator, chiar transcrierea şi interpretarea interviului. De precizat este faptul că fiecare dintre elevii care au făcut parte din cercul de istorie au parcurs toţi, de câteva ori aceşti paşi. De la un interviu la altul s-a simţit o îmbunătăţire constantă a demersului făcut de copii.

Elevii primeau ghidul de interviu şi reportofonul, folosit pe rând de fiecare, iar la următoarea întrunire veneau cu materialul preluat şi transcris şi pe baza datelor aveau loc dezbateri. De multe ori copiii au rămas compet surprinşi de lucruri noi pe care nu le ştiau despre localitatea lor, dar mai ales de familia lor. Fiecărui intervievat i s-a dat câte o declaraţie prin care îşi dă acordul ca toate datele şi informaţiile furnizate să poată fi folosite de către cercul de istorie în scopuri educaţionale şi publicistice.

Ca ghiduri de interviu aplicate la cerc le-aş aminti pe cele legate de temele: „Colectivizarea în comuna Turţ”, „Elevul turţean în perioada comunistă”, „Biserica şi comunismul în Turţ”, „Obiceiuri de iarnă în comuna Turţ din perioada comunistă”, „Obiceiuri de Paşte în timpul comunismului”.

Pentru unele teme, elevii au adus diverse materiale, poze, pasaje din reviste pentru a întocmi panouri şi unele eseuri, au fost vizionate filme documentare şi artistice precum şi vizite, exemplu elocvent fiind vizita de la Memorialul de la Sighet, au fost folosite o serie de metode şi procedee de învăţare centrate pe elev în cadrul activităţilor cercului astfel încât activităţile să fie cât mai diverse.

 

prof. Stelian Nemet

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Turț (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/stelian.nemet

Articole asemănătoare