Vrei un mediu sănătos? Schimbă-ți obiceiurile!

Programul mondial Eco Școala continuă la Liceul de Arte „Ionel Perlea” iar parteneriatul cu CCDG București ne deschide noi oportunități de a învăța mai multe despre mediu și despre cum copiii și tinerii se pot implica și pot învăța despre problemele de mediu.

Ne-am dorit să avem elevi și profesori mai conștienți și mai implicați nu numai în probleme legate de mediu înconjurător dar și în ceea ce privește implicarea copiilor și a tinerilor în comunitatea lor oferindu-le contexte de învățare personală și profesională. Am organizat diverse activități de informare și formare care au dus la conștientizarea unor probleme de mediu și care au dovedit că educația pentru mediu și pentru sănătate trebuie să aibă loc în școală prin diverse contexte de învățare. Programul continuă în școala noastră pentru că elevii, părinții lor și profesorii sunt dornici să organizeze activități centrate pe mediul înconjurător chiar dacă condițiile actuale ne impun să lucrăm mai mult online.  De asemenea, ne dorim să folosim activitățile din cadrul planului de acțiune pentru a dezvolta cele op competențe cheie din profilul de formare al elevului.

Temele alese sunt ușor integrabile în curriculum fiind incluse în programe de studio de la diverse materii atât de la nivelul primar și gimnazial cât și de la nivelul liceal. Activitățile sunt concepute în așa fel încât să ducă la dezvoltarea competențelor cheie din profilul de formare, lucru pe car el-am început anul școlar anterior și care a avut rezultate frumoase din diverse puncte de vedere.

Elevii sunt încurajați la diverse ore (limba română, limbi străine, geografie, biologie, științe, artă plastică) să exprime puncte de vedere legate de mediu, de poluare, de natură, de modul în care omul afectează mediul în care trăiește, de implicarea oamenilor în probleme de mediu și despre diversele probleme de mediu întâlnite. Condițiile pandemice ne mută parte din activitate în spațiul virtual așa că activitățile sunt concepute pentru a fi desfășurate și în online, dezvoltând abilități tehnice care duc la obținerea unor produse finale interesante și ușor integrabile în cadrul altor proiecte.

Activitățile din cadrul programului mondial Eco Școala îi sprijină pe elevi să devină mai responsabili, mai conștienți și mai bine informați despre problemele legate de natură și biodiversitate precum și despre schimbările climatice. Fiecare elev trebuie să își asume responsabilitatea privind impactul pe care acțiunile lui îl are asupra vieții celorlalți și asupra mediului imediat, să pună întrebări ca să înțeleagă problemele din mediu și să nu fie doar simpli consumatori de informație. Ne dorim să realizăm o serie de materiale educative (postere, pliante, videoclipuri etc) care să promoveze temele programului, să informeze membrii comunității și să ducă la conștientizarea importanței desfășurării unui astfel de program internațional în școala românească.

 

prof. Nicoleta-Marilena Militaru

Liceul de Arte Ionel Perlea, Slobozia (Ialomiţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.militaru

Articole asemănătoare