Violența școlară. Proiectul „Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială”

Dacă e să vorbim despre violența școlară, atunci și în Școala Gimnazială ”Miron Neagu” sunt cazuri, deoarece violența școlară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile sau cu periferiile, acolo unde sărăcia este la ea acasă. Spun acest lucru pentru că cea mai mare parte dintre elevii înscriși la școala noastră trăiesc în astfel de locuri. În general violența, indiferent de forma pe care o îmbracă, este determinată atât de factori externi precum mediul familial sau mediul social, dar și de factori interni ce țin de personalitatea copilului.

O formă de violență destul de răspândită în școala noastră este violența verbală, care poate afecta grav ambianța școlară. Formele de manifestare ale violenței în școala sunt: violența între elevi (care are cea mai mare pondere) și violența elevilor față de profesori. În cazul violenței între elevi, constatăm că această manifestare este specifică îndeosebi vârstei adolescentine. Cel mai des, această formă de violență se manifesta în timpul recreațiilor. Cu frecventa mai mare se manifesta violența verbală și jignirile pe baza situației economice, religioase sau etnice. Violența elevilor față de profesori se manifestă prin comportamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor și anume: absenteism, fugă de la ore, acte de indisciplină la ore, refuzul îndeplinirii sarcinilor școlare. Totuși cele mai frecvente sunt absenteismul și indisciplina.

Dar pentru a combate acest tip de violență profesorii din școala noastră iau o serie de măsuri care sunt prezentate mai jos:

  • Propun lecturi despre violență în funcție de referințele lor culturale, dar și de normele interne de funcționare a instituției;
  • Revizuiesc anual regulamentul școlar;
  • Colaborează cu consilierul școlar;
  • Informează despre consecințele violenței la orele de dirigenție;
  • Profesorul diriginte încearcă să omogenizeze colectivul clasei și să-i facă pe elevi să se respecte între ei;
  • Supravegherea atenta în timpul recreațiilor;
  • Implicarea elevilor în prevenirea violenței propriu-zisă concretizata prin organizarea de acțiuni de conștientizare de către elevi a efectelor negative ale violenței, întâlniri cu autorități din poliție, vizionare de filme pe aceasta tema, întâlniri cu părinții.

Cele mai utilizate măsuri de intervenție sunt sancțiunile și asistența. Aceste masuri se concretizează prin: observații individuale, mustrare în fața clasei/consiliului profesoral și mustrare scrisă.

O altă formă de violență întâlnită în școala noastră este bullying-ul. Pentru a opri  comportamente violente ale elevilor, profesorii din școală își adaptează practicile educaționale în funcție de situație. În primul rând, fiecare profesor dezvoltă o atitudine pozitivă față de fiecare elev străduindu-se să le câștige încrederea pentru a-i putea face să înțeleagă că fiecare dintre ei are capacitatea de a reuși. În al doilea rând, observăm atent elevii pentru a vedea dacă au fost supuși violenței în afara mediului școlar. Nu în ultimul rând, îi sprijinim pe acei copii care manifestă comportamente violente și îi urmărim să nu recidiveze.

Totuși, fiecare situație cu care ne confruntăm este unică din punctul de vedere al cauzelor și al formelor de manifestare, fiecare necesitând analiză și plan de intervenție adecvat.

Proiectul ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială” ne ajută să reducem violența din școala noastră prin activitățile de antidiscriminare pe care le desfășurăm cu elevii. Se observă din acest punct de vedere o îmbunătățire a relațiilor între copii, care renunță la violență atât în cadrul activităților școlare cât și în cele recreative.

 

prof. Adriana Nicoleta Stîngu

Școala Gimnazială Miron Neagu, Sighișoara (Mureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adriana.stingu

Articole asemănătoare