Sistemul e-learning

Evoluția rapidă a tuturor domeniilor de activitate a determinat sporirea complexităţii tehnologiei la nivel global. Un beneficiar direct al acestui progres atotcuprinzător este educaţia. Instruirea a devenit nu numai un proces complex, dar a câştigat capacitatea de a folosi noile tehnologii pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ. În cazul generalizării, la nivel mondial, dar şi naţional, a formelor de educaţie la distanţă, se impune utilizarea  celor mai cunoscute platforme educaționale online, în vederea utilizării lor efective.

E-Learning-ul este în acest moment  arie de interes a companiilor de software care au în vedere faptul că noile soluţii propuse reprezintă viitorul sistemului educaţional. Această soluţie are ca scop îmbunătăţirea performanţelor elevilor în domeniile ce se prezintă. Fie că este vorba doar de parcurgerea programei şcolare, de teze, de recapitulări, de bacalaureat sau chiar de reale performanţe la nivel de olimpiadă, platforma  vine în completarea şi desăvârşirea cunoştinţelor acumulate.

Folosirea Internetului în sistemul educaţional a dat naştere posibilităţii unei noi abordări în acest domeniu. E-Learning-ul este o perspectivă asupra modului în care ar trebui organizată şcoala de către instituţiile care au această autoritate: uşor de urmărit şi de înţeles, centrată pe elev şi eficientă. Interactivitatea accentuată cu utilizatorul conferă unicitate în rândul soluţiilor educaţionale existente la nivel naţional.                                      .

Soluţia E-Learning reprezintă o modalitate  de educaţie  inedită, ca experienţă planificată de predare-învaţare structurată de o instituţie ce furnizează rapid materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de elevi în manieră proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării – în special prin Internet. Internet-ul constituie atât mediul de distribuţie al materialelor, cât şi canalul de comunicare între părţile implicate (Istrate, 2000, pg. 13).

Totodată, metoda E-Learning promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, realizându-se  până în prezent o mare diversitate de aplicaţii educaţionale  printre care  şi  platformele educaţionale.

Sistemul unei platformei educaţionale urmăreşte: să sprijine procesul de predare/ învăţare prin mijloace informatice moderne, punând la dispoziţia dascălilor un instrument complementar, să faciliteze procesul de învăţare, să stimuleze creativitatea şi competiţia, dar şi lucrul în echipă, să utilizeze soft-urile de simulare ca substitut pentru materialele şi instrumentele didactice scumpe sau greu de procurat.

Caracteristicile esenţiale ale platformei  sunt: accesibilitate maximă, accesare din orice browser, nefiind necesar un download sau instalări suplimentare, conţinut educaţional original, interactivitate accentuată cu utilizatorul – reţea educaţională, bibliotecă cuprinzând lecţii şi articole, crearea unei comunităţi, asigurarea unui mediu virtual asemănător unei săli de clasă.

Epoca actuală a inovaţiilor în domeniul E-Learning se concentrează nu pe o anumită tehnologie unanim adoptată, ci pe viziunea unei reţele globale destinate învăţării. Izolarea este de domeniul trecutului şi are loc o substituţie a insuficienţei şi perimării informaţiilor cu amploarea şi arhisuficienţa lor.

Bibliografie
Marcel Cremene, Noua paradigmă universitară: centrarea pe client, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003
Marcel Cremene,  Dezvoltarea de Aplicaţii pentru Terminale Mobile, Ed. Albastrǎ, Cluj-Napoca, 2006
Marcel Cremene, Utilizarea scrisului în predare şi învǎţare, Ed. Presa Universitarǎ Clujeanǎ, Marcel Cremene, 2007
Olimpius Istrate, Educația la distanță: Proiectarea materialelor, Editura Agata, 2000. Online: http://agata.ro/wp-content/uploads/2013/02/EdituraAgata_OlimpiusIstrate_Educatia_la_distanta_2000.pdf

 

prof. Anca Maria Pop

Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior, Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.pop2

Articole asemănătoare