Proiectul eTwinning „Stem in My Class”

În cadrul proiectului „Stem in My Class”, am participat 18 cadre didactice și peste 100 de elevi din Turcia, Grecia si România. Proiectul și-a propus să dezvolte interesul elevilor în diferite domenii tematice ale științei (STEM) și să le permită să rezolve sau să găsească soluții la problemele cu care se confruntă la școală printr-o abordare multidisciplinară prin abilități stem. Prin implementarea acestor proiecte eTwinning STEM putem transforma sala de clasă într-un mediu dinamic, colaborativ și orientat spre viitor, pregătind astfel elevii pentru provocările societății moderne.

Proiectul a acoperit  o perioadă de 5 luni, perioadă în care s-au format echipe mixte cu școlile partenere și am realizat lucrări în comun. Elevii și cadrele didactice au  făcut schimb de idei în cadrul întâlnirilor online,  au realizat la școală diferite proiecte în cadrul cărora au îmbinat  abilitățile de matematică și știință cu ingineria și, în final, au realizat produse cu un design deosebit. În fiecare lună a fost abordată  o situație problemă, identificată la nivel global (folosirea unor surse de energie alternative; reducerea amprentei de carbon; reducerea consumului de apă potabilă)  probleme rezolvate de către elevi prin realizarea unor  proiecte practice.

Îmbunătățirea procesului educațional și  dezvoltarea competențelor elevilor au fost realizate prin :

1. Colaborare – Elevii și profesorii au colaborat cu colegi din alte țări, învățând despre diverse culturi și metode de predare, iar  acest proiect a stimulat înțelegerea globală și respectul pentru diversitate. Copiii au învățat să împartă sarcinile și să colaboreze pentru a atinge un obiectiv comun, ceea ce le dezvoltă abilitățile de management al proiectelor, învață să comunice clar și eficient, atât oral, cât și în scris, folosind diverse platforme și instrumente digitale,  învață să asculte activ punctele de vedere ale celorlalți și să ofere feedback constructiv, contribuind la îmbunătățirea muncii de echipă.

2. Utilizarea tehnologiei – Proiectul eTwinning Stem in my class a pus accent pe siguranța online, astfel încât copiii să înțeleagă importanța comportamentului responsabil pe internet. Elevii au  învațat să folosească diverse instrumente și platforme digitale, ceea ce le-a dezvoltat competențele tehnice. Am folosit Canva pentru realizarea logourilor și a posterelor, am folosit Clipchamp pentru realizarea videourilor de prezentare, pe care ulterior le-am încărcat în YouTube pentru a fi compatibile cu platforma Esep, am creat și am folosit jocurile pe LearningApps și Wordwall pentru a învăța reguli de circulație cât și ce înseamnă crearea de spații verzi. Cu ajutorul BookCreator am realizat povestea proiectului.

3. Învățare Bazată pe Proiecte (PBL) – Elevii au fost implicați în proiecte practice care le-a permis să aplice cunoștințele teoretice în situații reale fiindu-le astfel stimulată gândirea critică, rezolvarea de probleme și creativitatea. Astfel, am căutat și am găsit soluții pentru folosirea și utilizarea unor surse de energie regenerabile în școala noastră.

4. Integrare în curriculum – fiecare activitate din cadrul proiectului a fost integrată în curricula școlară în cadrul orelor de comunicare în limbe română (povestea), în orele de matematică și explorarea mediului cât și în orele de arte vizuale și abilități practice (realizarea machetelor).

5. Proiectele eTwinning reprezintă un cadru educațional complex și integrat care sprijină dezvoltarea holistică a elevilor, pregătindu-i pentru provocările unei societăți globale și interconectate prin dezvoltarea competențelor sociale și civice , lingvistice, interculturale, academice  (cercetare și rezolvare de probleme /creativitate). Acestea implică activități de cercetare și soluționare a problemelor, ceea ce dezvoltă abilitățile analitice și critice ale elevilor. Multe proiecte eTwinning încurajează creativitatea prin activități artistice, scriere creativă și utilizarea inovativă a tehnologiei.

Proiectele STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) sunt esențiale pentru dezvoltarea competențelor și abilităților la școlarii mici. Aceste proiecte integrează disciplinele STEM într-un mod interactiv și practic, stimulând curiozitatea și creativitatea copiilor.

Proiectele eTwinning oferă o gamă largă de beneficii pentru dezvoltarea abilităților și competențelor copiilor. Aceste proiecte, care facilitează colaborarea între școli din diferite țări europene prin intermediul internetului, se concentrează pe învățarea prin colaborare și utilizarea tehnologiei digitale. Colaborarea în cadrul proiectelor eTinning nu doar că îmbunătățește competențele academice ale elevilor, dar și le dezvoltă abilitățile esențiale pentru viața socială și profesională. Aceste proiecte creează un mediu de învățare dinamic și interactiv, care pregătește elevii pentru a deveni cetățeni activi și competenți ai unei societăți globale și interconectate.

* * *

Autoare: Simona Ploscar și Adina Achim, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca, Cluj

 

prof. Simona Ploscar

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.ploscar

Articole asemănătoare