NOROC în educație, NOROC în școala noastră

Lipsa accesului la educație echitabilă și de calitate reduce dramatic șansele copiilor de a-și valorifica potențialul și de a deprinde abilități esențiale pentru viață. Pentru unii copiii, accesul la educație de calitate este o provocare zilnică, din cauza unor factori precum sărăcia, discriminarea sau lipsa de sprijin din partea părinților și a comunității, toate acestea ducând la abandon şcolar.  Abandonul şcolar este un fenomen social îngrijorător de frecvent în ultimii ani, în special în mediile defavorizate socio-economic. Acesta provine din existenta unor insatisfacţii personale ale elevului în legătură cu activitatea şcolară sau cu stilul pedagogic al profesorilor, insatisfacții care, combinate cu un mediu familial indiferent, împing elevul la această conduită.

Şcoala unde predau se află în mediul rural. În fiecare an ne confruntăm cu absenteism şi abandon şcolar din partea unor elevi, fenomene ce scapă uneori de sub controlul instituției de învățământ, copiii renunțând la a mai veni la școală și alegând sa rămână acasă, să își ajute părinții la treburile casnice sau chiar devenind forță de muncă exploatată pe nedrept. În acest mod, parcursul lor natural de dezvoltare este curmat și sunt obligați la o maturizare precoce, dar incompletă.

În perioada februarie-noiembrie 2023, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeni (Şcoala Gimnazială Nr. 1 Scurta, jud. Bacău) a devenit partener în proiectul «Inițiativa „NOROC în Educație” – Inițiativa NOrvegiano – ROmână pentru Calitate în Educație» iniţiat de Fundaţia Terre des hommes Romania. Scopul Proiectului „NOROC în Educație” este de a combate abandonul școlar și de a facilita tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial și de la ciclul gimnazial la cel liceal, pentru 650 de copii aflați în situație de risc și cu cerințe educaționale speciale (CES), din 20 de școli din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău. Astfel, am avut şansa în cadrul acestui proiect să integrez în grupul ţintă 15 copii cu factori de risc privind abandonul şcolar (copii ce provin din medii defavorizate, cu dificultăţi de adaptare şi integrare la programul şcolar, repetenţi, având performanţe şcolare scăzute, prezenţă scăzută etc). Aceşti copii provin din şcolile din satul Scurta, făcând parte din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a.

Prevenirea și combaterea abandonului școlar s-au realizat prin intermediul unui program complex şi integrat de măsuri. Astfel, beneficiarii din grupul ţintă, copiii, au participat la programe de tip after school de educație remedială, activități recreative, sprijin material (rechizite şcolare), şi de mese calde. părinții au beneficiat de ateliere de lucru pentru implicarea lor în sprijinirea copiilor (consiliere), CADRELE DIDACTICE au participat la 4 cursuri de formare, iar școala a fost dotată cu echipamente IT.

În cadrul Proiectului «Inițiativa „NOROC în Educație” – Inițiativa NOrvegiano – ROmână pentru Calitate în Educație», iniţiat de Fundaţia Terre des hommes Romania, am avut oportunitatea de a participa la o vizită de studio desfășurată în perioada 20-25 martie 2023 în Norvegia. Scopul vizitei a fost reprezentat de schimbul de experiență prin cunoașterea sistemului educațional din Norvegia, cu accent pe programele de tip after-scool din ciclul primar și gimnazial și, totodată, a măsurilor de reducerea a abandonului școlar în sistemul educațional norvegian. Am aflat că statul norvegian merge pe schimbarea de paradigmă și centrarea pe nevoile copilului (2020). Aici, nevoile copilului primează (el alege ce activități extracurriculare vrea să facă, precum și frecvența acestora). Pornind de la această paradigmă în cadrul proiectului NOROC, în programul de after school desfăşurat am mers pe principiul de „Starea de bine a copilului”, copilul să se simtă bine la şcoală, să se simtă susţinut, încurajat, să înțeleagă importanţa venirii lui la şcoală şi să simtă că aparţine  comunităţii, iar peste timp să fie un exemplu pentru societate.  Astfel, am desfăşurat activităţi interdisciplinare pe diferite teme (socializare, relaţionare, autocunoaştere, literatură, geografie, istorie, matematică, ateliere de lucru, mişcare, sport etc). Activităţile remediale desfăşurate în 4 zile pe săptămână a câte 3 ore pe zi şi cu o masă caldă, ca parte integrantă a programului de tip after school, au reprezentat o motivație puternică de a veni la școală pentru copiii din grupul ţintă din cadrul proiectului NOROC. O bună parte dintre activităţile realizate în cadrul programului remedial au avut un impact pozitiv asupra copiilor. În cadrul concursului de scriere creativă pentru copii am îndrumat 2 eleve de a scrie compuneri despre copilărie, compuneri ce au fost premiate cu locul I în cadrul unui concurs local, „Culoare și suflet de copil”, concurs din judeţul Neamţ.

În călătoria noastră spre asigurarea accesului copiilor la educație echitabilă și de calitate prin sprijinirea și implementarea de măsuri de prevenire a abandonului școlar, în cadrul Campaniei NOROC, am dezbătut următoarele teme: De ce este importantă educaţia? De ce e necesar să venim la şcoala?  Cum a fost Programul de after school NOROC?  Cu ce impresii finalizezi programul? Totodată, copiii au fost chiar ei pentru o zi reporteri. Cu entuziasmul și sinceritatea lor caracteristice, au intervievat alți copii pentru a înțelege ce înseamnă educația pentru viitorul lor și pentru societate în ansamblu. Tot în cadrul campaniei am realizat ateliere de creaţie literară, de recitare, de desen şi de teatru.

În timpul Şcolii de vară din cadrul Proiectului NOROC, elevii s-au întâlnit cu alţi copii mai mici, copiii din cadrul Programului Şcoli cu scLIPICI şi le-au oferit pliante ce conţin îndemnuri pentru a-şi continua educaţia la şcoală. Pliantele oferite conţin sfaturi pentru a combate abandonul şcolar şi pentru a încuraja familiile să işi sprijine copiii în parcursul lor la şcoală.

Programul de vară s-a încheiat cu o tabără în localitatea Polovragi, jud. Gorj, oferită de Fundaţia Terre des Hommes, ce a adus  zâmbete pe fețele a peste 60 de copii proveniţi din şcolile partenere din judeţele Dolj, Gorj, Vâlcea şi Bacău. Am avut plăcerea de a însoţi 25 de copii din jud. Bacău în această tabără. Timp de 4 zile, copiii au descoperit locuri memorabile în mijlocul naturii, desfășurând activităţi educaţionale şi recreative.

Prin punerea la dispoziția elevului a unor activități extrașcolare sau a unor activităţi interdisciplinare remediale, acestuia i se oferă șansa de a vedea că educația nu e doar din sfera materiilor de bază, ci și despre activități de zi cu zi, iar astfel procesul de învățare devine mai atractiv și se reduce rata abandonului școlar, o problemă frecventă în România. În cadrul acestor activităţi, dacă le dăm elevilor aflați în vulnerabilitate diferite sarcini şi responsabilități, îi putem atrage şi ajuta să simtă că au un loc al lor în școală, iar ei vor alege să nu renunțe la școală. Să nu uităm că integrarea părinților în procesul de sprijinire a copilului de a frecventa școala este importantă precum şi păstrarea unui dialog permanent cu familia pentru a stabili o relație de încredere reciprocă. Activitățile în care copilul se simte apreciat, încurajat şi motivat vor duce la succesul lui, iar astfel copilul devine conştient de propria valoare.

 

prof. Gabriela Gălățanu

Școala Gimnazială Nr. 1, Orbeni (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.galatanu

Articole asemănătoare