Exemple de bună practică în predarea limbii engleze la ciclul primar

Ciclul primar reprezintă rampa de lansare în tainele învățării unei limbi străine, fiind o perioadă caracterizată prin sete de cunoaștere, capacitatea incredibilă de acumulare de noi cunoștințe şi, nu în ultimul rând, de un grad ridicat de entuziasm şi de deschidere spre lucruri noi.

Începând cu clasa pregătitoare, elevii sunt introduși în studiul limbii engleze printr-o serie de mijloace şi metode moderne, menite să creeze o expunere cât mai directă la această limbă, prin audiţie şi repetare de cântece şi poezii, prin vizionarea unor filmuleţe şi prin intermediul unor jocuri de mişcare, toate abordând diferite teme din programa de învăţământ, specifice primului an de studiu, cum ar fi: prezentarea propriei persoane (nume, vârstă), numerele de la 1 la 10, familia, culori, animale, verbe de mişcare, poziţionarea în spaţiu etc. Totodată, la această vârstă elevilor le sunt prezentate fişe de lucru cât mai simple, cu multe imagini, cu sarcini de lucru scurte, de potrivire, aranjare, completare, colorare, realizare de colaj etc., accentul fiind pus pe studiul oral şi frontal, învăţarea fiind realizată prin repetarea individuală sau în cor a cuvintelor şi situaţiilor noi de limbă.

Aspectul oralităţii în învăţare este unul foarte important pe parcursul celor 5 ani de ciclu primar, însă acesta este completat, treptat, de accentul pus pe scrierea cuvintelor, începând cu clasa întâi, când elevii au la limba engleză sarcini de lucru simple, cum ar fi unirea punctelor pentru a scrie cuvintele sau copierea cuvintelor şi propoziţiilor simple. La această vârstă sunt introduşi itemi de timpul litera lipsă sau găsirea unor cuvinte simple, într-un amestec de litere. Odată cu clasa a II-a, sunt introduse în predare jocurile de rol sub formă de dialoguri simple: prezentarea propriei persoane şi întrebări simple pentru a afla numele unui interlocutor, vârsta acestuia, formule de salut, întrebări cu privire la preferințe pe diferite teme: culori, mâncare, hobby-uri etc.

Totodată, în clasa a II-a elevii stăpânesc destul de bine scrisul cu litere mari şi mici de mână, aşadar învăţarea prin audiţie şi repetare orală este completată de copierea unor cuvinte noi de pe tablă, a unor poezii scurte din manual, etc. Nu în ultimul rând, clasele a III-a şi a IV-a sunt etapele în care elevii sunt introduşi mai serios în gramatica limbii engleze: verbele A FI şi A AVEA, verbe modale, timpuri, precum prezentul simplu şi continuu, prepoziţii de loc etc., care, îmbinate cu elemente de vocabular din ce în ce mai complexe, prin diferite activităţi şi jocuri, duc la o bună fixare a cunoştinţelor de limbă engleză din anii anteriori de studiu.

Competenţele specifice din cei 5 ani de studiu din ciclu primar pun accent pe cele 4 aspecte principale ale învăţării unei limbi moderne: înţelegerea unor elemente audiate, capacitatea de a se exprima oral, înţelegerea unui text scris, capacitatea de a se exprima în scris, toate adecvate vârstei şi nivelului de limbă a elevilor.

Personal, îndrăgesc foarte mult activitatea cu copiii din acest ciclu de învăţământ, deoarece îmi permite ca profesor să dau frâu liber imaginaţiei şi să creez situaţii de învăţare diverse, distractive şi înteresante, majoritatea eleviilor fiind foarte versatili şi entuziaşti în învăţarea limbii engleze.

 

prof. Alexandra Bercea

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Turț (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexandra.bercea

Articole asemănătoare