Diseminarea primei mobilități din cadrul proiectului Erasmus+ I.D.E.A.L., derulat de Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj

Primul proiect ERASMUS+ finanțat de  Uniunea Europeană, „I.D.E.A.L – Inclusive and Digital Education for Active Learning”, derulat de Liceul Tehnologic Bâlteni în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023. Grup țintă este constituit din 12 profesori titulari din învățământul gimnazial și liceal, care participă la 3 cursuri de formare. Scopul proiectului este îmbunătățirea competențelor profesionale a cadrelor didactice în domeniile educației digitale și non-formale, în vederea creșterii gradului de incluziune școlară, a motivației elevilor pentru învățare, obținerii progresului școlar  și dezvoltării dimensiunii europene a școlii.

Primul curs de formare din cadrul proiectului, „Inclusive classroom through ICT”, a avut loc în perioada 26-30 0ctombrie 2022, la Istanbul. La curs au participat alături de profesori din Turcia, Italia, România, și 4 profesori de discipline diferite din cadrul Liceului Tehnologic Bâlteni: Adela-Lavinia Vuc – profesor de limba franceză, Claudia-Elena Orzan – profesor de geografie, Adina-Raluca Gherghinoiu – profesor de biologie și Maria-Mirabela Simionescu – profesor de matematică.

Scopul cursului este dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor digitale în vederea facilitării incluziunii școlare la clasă și a înregistrării unui progres individual în rândul elevilor de gimnaziu și liceu care aparțin grupurilor cu oportunități reduse, utilizarea TIC în educație și  depășirea barierei de comunicare într-o limbă de circulație internațională.

Cadrele didactice participante au identificat tehnici de lucru cu elevii, adaptate nevoilor specifice Liceului Tehnologic Bâlteni, au creat instrumente digitale care să poată fi utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare. De asemenea, a fost realizat și un schimb de experiență legat de proiectele Erasmus implementate de participanți.

Diseminarea rezultatelor învățării la primul curs de formare a avut loc în Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic Bâlteni, în cadrul Cercurilor Metodice pe diferite discipline la nivel de județ și sub forma unui workshop cu tema „Cum utilizăm Google sites în activitatea didactică?”, desfășurat în cadrul Liceului Tehnologic Bâlteni cu scopul informării și inițierii cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățare.

 

prof. Adina Raluca Gherghinoiu

Liceul Tehnologic, Bâlteni (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adina.gherghinoiu

Articole asemănătoare