Dezvoltarea abilităților specifice secolului XXI în cadrul proiectului eTwinning Between Past and Present

Este cunoscut faptul că participarea în cadrul proiectelor eTwinning este condiționată de cunoașterea unei limbi străine, de preferință, limba engleză, întrucât aceasta este limba de comunicare cel mai des utilizată în proiectele de cooperare internațională. În cadrul unui astfel de proiect, elevii vin cu un nivel de cunoștințe lingvistice pe care și-l îmbogățesc pe parcurs prin însușirea unor noi elemente de vocabular întrucât desfășoară altfel de activități, diferite de cele de la clasă, care îi forțează să deslușească un text scris pe o anumită temă, să se exprime liber, să treacă peste tracul de a vorbi în public într-o limbă străină etc.

Dar, pe lângă abilitățile de comunicare, ce alte abilități își pot dezvolta elevii în cadrul proiectelor eTwinning? În prezentul articol, vor fi evidențiate competențele specifice secolului XXI, pe care un grup de 6 elevi din clasa a XI-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Petroșani, jud. Hunedoara, care au participat la acest proiect eTwinning „Between Past and Present” și le-au dezvoltat.

Proiectul s-a desfășurat în perioada septembrie 2021- februarie 2022. Activitățile, derulate pe o perioadă de 6 luni, au avut ca scop principal dezvoltarea abilităților de a studia evoluțiile, îmbunătățirile și schimbările acțiunilor omului din trecut până în prezent pentru a înțelege mai bine prezentul și cerințele viitorului. Au fost implicate 6 școli partenere din Turcia, Polonia și România. În acest proiect, elevii și-au dezvoltat competențe specifice secolului XXI, precum: gândirea critică, creativitatea, capacitatea de colaborare și cooperare, spiritul de inițiativă, competențele lingvistice și digitale, precum și abilitățile de „a învăța să înveți.” Elevii au făcut cercetări individual sau în perechi/echipe mixte formate din elevi din cele 3 țări pe domenii precum: viața școlară, transport, tehnologie, divertisment, probleme de mediu și modă. Activitățile și planul proiectului s-au bazat pe programa de studiu a limbii engleze pentru clasa a XI-a, iar profesorii au implicat elevii în activități potrivite pentru vârsta și nivelul lor. Obiectivele au fost prezentate în planul proiectului, astfel că profesorii au știut ce activități să desfășoare cu elevii pentru a atinge obiectivele.

Fiecare activitate a fost însoțită de o descriere, obiective (relaționate cu programa), rezultate ale învățării, produse ale activității, repartizarea sarcinilor stabilită de echipa de proiect. Activitățile s-au desfășurat față în față, în timpul orelor de limba engleză, precum și online, în funcție de situația epidemiologică. De asemenea, elevii au lucrat online, după școală, cu partenerii lor din Polonia și Turcia, în perechi/echipe mixte.

Tema proiectului a permis profesorilor să adopte o abordare multidisciplinară. Elevii au avut posibilitatea să folosească cunoștințe din diverse discipline/domenii (limba engleză, istorie, geografie, TIC, educație, modă, transport, comunicare), pe care le-au cercetat pentru a îndeplini sarcinile proiectului. Atât profesorii, cât și elevii au lansat întrebări deschise pe Forum, elevii și-au exprimat opiniile, au făcut sugestii și au decis ce activități să facă sau ce subiecte să cerceteze. Profesorii le-au respectat opiniile, i-au îndrumat, le-au oferit exemple, i-au învățat cum să folosească instrumentele web 2.0 ca să învețe și să își exprime creativitatea; cum să redacteze eseuri, articole; cum să realizeze un poster de prezentare, un logo, un ghid turistic al orașului și al țării în care locuiesc etc.

În cadrul acestui proiect, elevii s-au comportat ca în situațiile de lucru din lumea reală în care colaborarea și cooperarea sunt esențiale.

Aceștia au învățat să facă cercetări privind evoluțiile, îmbunătățirile și schimbările în acțiunile omului din trecut până în prezent pentru a înțelege mai bine prezentul și cerințele viitorului. S-a adoptat învățarea centrată pe elev (în care profesorul a facilitat învățarea, iar elevii au avut un rol activ; de exemplu, aceștia au sugerat temele pe care au dorit să le cerceteze); cea bazată pe proiecte (elevii au elaborat articole, eseuri, prezentări power point, videoclipuri după ce au desfășurat activități de cercetare, au analizat și evaluat informațiile, au colaborat cu partenerii etc.); pe utilizarea tehnologiei (elevii au folosit o serie de unelte web 2.0 pentru a-și prezenta ideile) și pe investigație (elevii au învățat să caute informații, au analizat informațiile incluse în prezentări, articole, videoclipuri etc., și-au exprimat punctul de vedere) pentru a dezvolta abilitățile specifice secolului XXI ale elevilor.

Dovada că s-au atins obiectivele proiectului sunt produsele tangibile: produse proiectului disponibile pe platforma TwinSpace, pe blogul proiectului și pe grupul de Facebook; feedback-ul pe jurnalul TwinSpace; sondaje de opinie realizate de elevi; planul detaliat al proiectului; revistele și cărțile în format electronic; videoclipuri, prezentări, eseuri și paragrafe de opinie, felicitările de Crăciun și Anul Nou; posterele, logo-urile, ghidurile orașelor și țărilor, blogul proiectului, wordcloud-uri pentru „Safer Internet Day”, expoziție virtuală de postere și logo-uri; grupul de Facebook.

De asemenea, o altă dovadă a atingerii obiectivelor proiectului stau rezultatele intangibile, și anume abilitățile secolului XXI pe care elevii participanți și le-au dezvoltat:

  • gândirea critică (în timpul implementării activităților prin exprimarea punctului de vedere despre motivul pentru care oamenii au nevoie de îmbunătățiri la nivelul acțiunile lor și care sunt cele mai importante îmbunătățiri și evoluții în acțiunile omului; redactarea eseurilor de opinie, a unor articole etc.);
  • creativitatea și imaginația (în elaborarea logo-ului și a posterului proiectului, a prezentărilor powerpoint, a videoclipurilor, în elaborarea eseurilor, a articolelor etc.);
  • abilitățile de cooperare și colaborare (în timpul lucrului în perechi, în grup sau în echipe mixte);
  • abilități de comunicare (limba engleză este limba proiectului; au vorbit în fața unui public, au interacționat cu elevi și profesori din țările participante);
  • abilități de a învăța să învețe și competențe digitale (în timpul activităților de cercetare prin selectarea informațiilor din diverse surse)
  • abilități de cercetare (în activitatea de elaborare a prezentărilor, a videoclipurilor, a eseurilor, articolelor în cadrul echipelor mixte când au cercetat care sunt cele mai importante realizări în plan educațional, al transporturilor, tehnologiei, divertismentului, problemelor de mediu etc.)
  • abilități TIC (utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru a realiza sarcinile de lucru; s-au familiarizat cu platforma TwinSpace);

Printre instrumentele web 2.0  utilizate se numără: GSuite: cu Google Forms- pentru sondaje inițiale și cele finale (pentru elevi, profesori și părinți); pentru a alege sigla și posterul proiectului; pentru sondajele pe anumite subiecte ale proiectului („De ce au nevoie oamenii de dezvoltări și îmbunătățiri în acțiunile lor?’); Blogger- pentru blogul proiectului; pentru a crea postere, logo-uri, felicitări de Crăciun și Anul Nou, videoclipuri- s-a folosit Canva; pentru a crea avatare- s-a folosit Bitmoji; pentru a partaja informații, a colecta prezentările elevilor, videoclipuri, eseuri, articole, pentru a-și exprima punctul de vedere- s-a folosit Padlet; pentru a crea ghiduri (de țară/oraș)- Calameo și Bookcreator; pentru a colecta lucrările lui elevilor (prezentarea țării/orașului/școlii)- Thinglink; pentru a crea un Acrostic- Padriseup; revista online- OurBox; wordclouds pentru „Safer Internet Day”- Wordart; CapCut- pentru a crea videoclipuri; Emaze- expoziție virtuală a logo-urilor și afișelor create de elevi; Mentimeter-pentru a decide cele mai importante evoluții și îmbunătățiri ale acțiunilor umane; SurveyMonkeys pentru sondajul logo-urilor; Wakelet- pentru a colecta videoclipuri/ eseuri/ sondaje; Bookcreator- pentru ebook.

De asemenea, profesorii și-au îmbunătățit abilitățile de colaborare și organizare, au cunoscut noi colegi, au împărtășit practici de predare, și-au îmbunătățit abilitățile TIC, au construit o relație mai puternică cu elevii prin crearea unui mediu de învățare relaxant etc.

Activitățile desfășurate la proiect și produsele au fost încărcate pe blog-ul proiectului: https://blogbetweenpastandpresent.blogspot.com/?m=0

 

prof. Ștefania Manea

Colegiul Național Mihai Eminescu, Petroșani (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/stefania.manea

Articole asemănătoare