Demersuri didactice interactive în orele de dezvoltare personală

Disciplina Dezvoltare personală urmărește  dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. Viziunea acestei discipline este justificată prin crearea unui mediu școlar incluziv, valorizarea fiecărui copil, dezvoltarea competențelor cheie: competența de a învăța să înveți, spiritul de inițiativă și antreprenoriatul, competențele sociale şi civice.

Misiunea  acestei discipline este de a forma „adultul de mâine”. Această disciplină promovează valorile morale cu rol de sprijin al elevilor pentru pregătirea și confruntarea cu provocările vieții. Misiunea disciplinei este de a integra resursele educaționale ale diverșilor factori educaționali , școlii revine rolul de coordonare și ordonare a acestor influențe.

În cadrul acestei discipline, predarea se distanţează considerabil de înţelesul ei tradiţional de „transmitere de cunoştinţe”. Rolul cadrului didactic este de a organiza şi oferi oportunităţi de joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi să experimenteze propriile abilităţi şi atitudini, de a particulariza şi facilita transferul acestora în viaţa reală. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în perechi/ echipă, independent sau facilitate de cadrul didactic.

În cadrul orelor de Dezvoltare personală, învățătorul poate apela la diverse metode de lucru pentru a face orele cât mai atractive, în funcție de competența pe care vrem să o dezvoltăm la elevi, astfel:

  • dezvoltarea relațiilor afective – jocul de rol, simularea;
  • intercomunicarea – brainstormingul, argumentarea
  • investigația – proiectul, observarea;
  • comunicarea – Știu / Vreau să știu / Am învățat, Tehnica acvariului
  • producerea de idei – metoda „Cubul”, explozia stelară

La toate aceste metode se adaugă însă jocurile didactice, menite să încurajeze elevii să îşi exprime emoţiile cu privire la ceea ce au descoperit sau experimentat. Expoziţiile, discuţiile pe baza portofoliului sunt oportunităţi pentru valorizarea intereselor şi aptitudinilor personale. Accentul în orele de Dezvoltare personală este dat de spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor elevilor la sarcinile propuse. Implicarea părinţilor în desfășurarea orelor este și ea benefică, presupunând participarea la activităţi cum ar fi: expoziţii/târguri, serbări, concursuri, excursii, carnavaluri, proiecte în echipă părinţi-copii, discuţii pe baza portofoliilor elevilor, vizite la locul de muncă al părinților.

Vom prezenta câteva demersuri didactice desfășurate  la orele de dezvoltare personală:

Tema: Prietenia

– Se citește elevilor  poezia ,,Prietenia,, de Grigore Vieru
– Se va prezenta povestea „Vrei să fii prietenul meu?” de Eric Carle cu ajutorul videoproiectorului.
– Discuții pe baza poveștii vizionate
– Brainstorming- Ce credeți că este prietenia?
– Cum dovediți voi că sunteți un bun prieten? Dar prietenul vostru?
– Notați pe bilețel însușirile unui bun prieten!
– Desenează în jurnalul tău chipul celui mai bun prieten și activitatea care vă place cel mai mult să o faceți împreună.
– Interpretarea cântecului ,, Dansul prieteniei,,.

Tema: Sunt special

Obiective: identificare unei trăsături personale care îi diferenţiază de grup

Elevii se vor aşeza într-un cerc, pe scaune.
Învăţătorul anunţă că au la dispoziţie 3 minute să se gândească la ceva care îi face speciali (unici) în cadrul grupului. După ce s-au gândit la o caracteristică, elevii vor spune pe rând ce îi face speciali. De exemplu: „Sunt special pentru că am zburat cu avionul” sau „Sunt special pentru că am un frate mai mic” etc.Dacă mai este cineva care se recunoaşte în caracteristica respectivă, va ridica mâna ca să fie vizibil. În funcţie de răspunsul copilului, se pot cere şi detalii (exemplu: „Unde ai zburat cu avionul?”, „Cum îl cheamă pe frăţiorul tău mai mic” etc.)
Evaluare/ feedback: Copiii vor fi încurajaţi să-şi exprime emoţiile (ce au simţit).
Întrebări suport pentru feed-back:
Cum vi s-a părut jocul?
A fost uşor să găsiţi ceva care vă face speciali?
Aţi aflat ceva nou despre colegii voştri?
De ce credeţi că e important să ne cunoaştem?
Aţi găsit vreun coleg cu care aveţi ceva special în comun

Tema: Anotimpuri şi emoţii

Materiale necesare: Anotimpurile ilustrate, o stradă facută din urme de paşi, trecere de pietoni.
Obiective:
– Să recunoască emoţiile de bază în situaţii variate.
– Să exprime emoţiile trăite.
Se formează perechi. Fiecare pereche va trece pe „Strada Anotimpurilor”.
Învăţătorul va prezenta o poveste, pe fondul căreia, fiecare elev va trebui să exprime emoţia trăită în momentul în care trece prin dreptul fiecarui anotimp.
Evaluare/ feedback:
Copiii vor identifica emoţiile (soare/ ploaie) în funcţie de modul în care s-au simţit în timpul activităţii. Vor ridica un cartonaş cu soarele sau cartonaşul cu picătura de ploaie.
Învăţătorul va adapta povestea pentru fiecare pereche astfel încât fiecare anotimp să permită emoţii variate. Învăţătorul oferă şi modalităţi de pozitivare a emoţiilor.
Fişa de lucru – Anotimpuri şi emoţii
„Ne plimbăm cu un prieten în lumea poveştilor pe «Strada anotimpurilor»”.
A sosit primăvara şi au înverzit copacii. Noi suntem……….
E vară, e soare, noi suntem……….
E toamnă, bate vântul, deschidem umbrela şi suntem…………..
E iarnă şi frig, noi suntem……. .”

Bibliografie
1. Negreţ – Dobridor, I.,  Pânişoară I. „Ştiinţa învăţării – de la teorie la practică”, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
2. Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, „Strategii didactice interactive”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009.

 

prof. Daniela Dorina Teișanu

Școala Gimnazială Costache Grigore Șuțu, Șuțești (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.teisanu

Articole asemănătoare