Creșterea calității manageriale în unitatea de învățământ prin implementarea proiectelor educaționale

Proiectele educaționale sunt o parte importantă a celor mai noi și mai avansate metode de predare. Joacă un rol vital în evaluările alternative, stilurile de învățare și învățarea cooperativă. Proiectele educaționale ajută la dezvoltarea competențelor cheie și a abilităților de gândire ale elevilor și îmbunătățesc motivația lor de a învăța și de a experimenta lucruri noi la școală.

Un management școlar eficient este esențial pentru a îmbunătăți rezultatele învățării elevilor. O bună conducere și gestionare a problemelor școlii constă și în practica de a încuraja și de a sprijini expertiza didactică autentică în întreaga școală.

Stabilirea unui climat propice învățării depinde în mare măsură de abilitățile de management ale conducerii instituției școlare și de capacitatea guvernelor de a elabora politici educaționale adecvate și de a fi un exemplu de leadership educațional. Implementarea, formularea și diseminarea „științei” gestionării școlii a devenit o provocare globală. Ministerele educației trebuie să adopte noi strategii pentru gestionarea resurselor și dezvoltarea unei culturi școlare productive.

Proiectele sunt o modalitate facilă de a integra alfabetizarea și creativitatea în învățare și evaluare. Gestionarea proiectelor educaționale necesită o comunicare continuă între profesori, elevi și alte școli. Secolul 21 ne oferă soluții inteligente de colaborare online, pentru gestionarea sarcinilor, planificare, baza comună de date și de cunoștințe, agenda/ calendarul proiectului, controlul financiar, urmărirea timpului etc. Managementul corect al proiectelor educaționale ajută la depășirea problemelor legate de organizare, comunicare, monitorizare, evaluare și follow-up.

Pentru a îmbunătăți calitatea managementului, este foarte important să definim clar obiectivele pe care sperăm să le atingem prin programe educaționale. Orice obiectiv trebuie să fie specific, măsurabil, realizabil și realist. Înainte de a începe un proiect educațional, trebuie să ne întrebăm dacă merită făcut. Orice proiect educațional este un plan schematic cu o serie de rezultate, iar managerul de proiect trebuie să găsească resursele potrivite pentru fiecare etapă.

Calitatea managementului, într-o listă pe care nu pretindem a fi exhaustivă, va depinde de câțiva factori surprinși în recomandările ce urmează, mulate pe aspecte cheie ale gestionării unui proiect, mai ales în ce privește cele de anvergură: Păstrați toate persoanele implicate în proiect într-o cerc colaborativ. Cu alte cuvinte, asigurați-vă că toată lumea este notificată, anunțată și știe ce are de făcut; aceste acțiuni necesită timp, pot provoca stres și pot încetini progresul proiectului. Asigurați o locație centrală pentru stocarea și partajarea resurselor, precum și acces la acestea. Asta înseamnă că întreaga echipă poate lucra la documente, monitoriza modificările, comunica și comenta. Problema este întotdeauna comunicarea: oamenilor nu li se spune, sarcinile sunt uitate, termenele sunt ratate.

Munca în proiect oferă o punte pentru învățarea independentă a elevilor și creșterea organizațională. Învățarea bazată pe proiecte pregătește elevii pentru succesul în lumea reală, la fel cum nu pot face alte metode de predare.

Bibliografie și resurse suplimentare:
– www.edutopia.org
– www.methodschools.org

 

prof. Ana Maria Dragodan

Școala Internațională King George (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anamaria.dragodan

Articole asemănătoare