„Aproape de școală”: Proiect de consiliere psihopedagogică

În contextul actual al crizei mondiale a sistemelor de învățământ datorate pandemiei de Sars Cov2, școala noastră își propune să-și țină elevii aproape. Să comunice eficient și să mențină legătura cu elevii si comunitatea de părinți.

Cu certitudine s-a schimbat în totalitate modul de relaționare al elevului cu școala, mediul on-line devenind singura posibilitate de menținere a acestuia în contact cu actul educațional, cu profesorii și clasa din care face parte. Iar, dincolo de diversele aspecte ale on-line-ului, disfuncționalități, programe dificile de accesat, nevoia de educare a elevului și părintelui pentru accesarea softurilor și diverselor aplicații, s-a făcut resimțită acut o criză a comunicării, a socializării, a adaptării la noul mod  de lucru școlar.

Știm cu toții că școala este mica societate, primul spațiu al socializării, al deprinderii normelor de conviețuire socială, în lipsa acestora dezvoltarea copiilor, adolescenților și tinerilor este grav afectată și integrarea socială devine un proces greoi ce durează, iar consecințele sunt prezente în manifestările individului de-a lungul întregii sale vieți. De aceea, nu putem ignora faptul că elevii noștri au nevoie de suport educațional și psihologic în perioada imediat următoare pentru reintegrarea în comunitatea școlară și parcurgerea unui program de pregătire în vederea susținerii examenelor de final de ciclu școlar.

În afara normelor impuse de respectare a distanțării sociale pentru menținerea elevilor în stare de sănătate, ne propunem un program coerent care să-i ajute pe tineri, prin măsuri de consiliere psihologică, să accepte noul context școlar și să găsească totuși acele căi de comunicare și socializare în noul mediu al învățării. Considerăm că un plan de consiliere cu obiective specifice completează și asigură succesul activității de pregătire a elevilor pentru participarea la examenul de bacalaureat și la examenele de competențe profesionale.

Scopul proiectului :
Asigurarea suportului psihologic pentru reintegrarea elevilor în mediul școlar

Obiective :
O1. Stabilirea unui set de măsuri de consiliere psihologică individuală și pe grupe de 4-5 elevi ;
O2. Realizarea unui climat de lucru confortabil din punct de vedere psihologig ; reducerea nivelului de stess
O3. Construirea unei relații eficiente  de comunicare bazată pe încredere
Masurile de consiliere vor viza :  consolidarea stimei de sine,
– realizarea unor activități suport pentru gestionarea emoțiilor în condiții de examen)

Public țintă
– elevii din clasele terminale
– profesorii diriginți
– profesorii de specialitate

Resurse materiale:
Fișe de consiliere psihopedagogică
Chestionare/ exerciții
Filme/ muzică

Monitorizare:
Monitorizarea va organiza de către echipa de proiect pe tot parcursul derulării sale urmărind concordanța dintre scopul, obiectivele și activitățile în derulare
Evaluarea se va realiza prin:
Interpretarea chestionarelor
Realizarea unui raport
Procese-verbale
Fișe de observare

Finalizarea proiectului:
Se vor prezenta rezultatele proiectului și se vor analiza noi nevoi, în perspectiva lansării unui alt proiect partenerial, a atragerii de noi parteneri și ameliorării strategiei de lucru.

 

prof. Otilia Bengescu

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/otilia.bengescu

Articole asemănătoare