Național comunismul – programă de curs opțional

Programă şcolară pentru curs opțional la clasa a XII-a: Naţional comunismul în România (1965-1989).
Parcurgerea unui astfel de curs opţional contribuie la o mai bună cunoaştere a celei de-a doua etape a regimului comunist din România, o etapă importantă în istoria recentă a României, precum şi la înţelegerea evenimentelor din 1989 şi a celor din perioada postdecembristă.

Articol integral

Cartea, omul şi lumea în care trăim. Studiu comparativ: Noi, de Ev. Zameatin şi Minunata lume nouă, de A. Huxley

Miriade de rânduri se oferă cititorului promiţându-i aventuri dintre cele mai însemnate, comori dintre cele mai nepreţuite, deschideri spre zonele mai puţin umblate… În manieră modernă, postmodernă chiar, literarul se coboară (sau, dacă preferăm, se înalţă!) până la graniţa imperceptibilului, poezia lirică se atinge adeseori cu epicul şi dramaticul, ba chiar cu eseistica şi memorialistica, autorul îşi atribuie nenumărate identităţi ori îşi asumă diferite roluri de instanţă a comunicării. Toate acestea le promite cartea celui care îşi odihneşte privirea pe paginile adesea îngălbenite, dincolo de care se mărturisesc suflete, emoţii şi temeri… Astfel de confesiuni descoperim într-o peregrinare a re-lecturii („a citi a reciti” pare să fie secretul relaţiei cititor-autor, aşa cum ne arată Matei Călinescu), care ne poartă spre scrieri mai vechi, însă actuale prin problematica pe care o propun: Noi de E. Zameatin, respectiv, Minunata lume nouă, de A. Huxley.

Articol integral

Motivația școlară. Tipuri și modalități de stimulare

Epoca în care trăim este dominată de puternica expansiune a știintei și tehnicii în toate domeniile de activitate și de accelerarea continuă a ritmului de viata al oamenilor. Aceste caracteristici ale contemporaneității au consecințe directe și asupra pregătirii tinerei generații, care trebuie să facă față atât cerințelor actuale ale societăți, cât și dezvoltării sociale ulterioare.

Articol integral

Tendinţe de modernizare a evaluării şcolare

Astăzi, se discută din ce în ce mai des despre necesitatea unei „culturi evaluative” care trebuie formată şi promovată în rândul celor care se ocupă de formarea tinerelor generaţii. Pentru aceasta sunt necesare transformări fundamentale în primul rând în mentalitatea teoreticienilor şi practicienilor din domeniul educaţiei.

Articol integral

Clasic și modern în predarea-învățarea istoriei

Noile cerinţe ale demersului educaţional impun restructurarea lecţiei de istorie în direcţia folosirii mai frecvente a metodelor interactive de predare- învăţare. Ele schimbă rolul profesorului în clasă, acesta devenind o moderator al unei dezbateri de idei şi probleme, susţinător al motivaţiei şi interesului elevilor pentru istorie, ghid al elevilor în procesul de dobândire de noi competenţe, deprinderi şi cunoştinţe.

Articol integral

Classroom Interaction

This article tries to provide a definition of classroom interaction and how different approaches deal with interaction to provide learning and teaching opportunities.

Articol integral

Valorificarea potenţialului moral al preşcolarilor prin abordarea integrată a conţinuturilor

De departe, cea mai uşoară modalitate de integrare a conţinuturilor este în domeniul estetic şi creativ – DEC. Indiferent de tema tratată şi de domeniul ales pentru predarea-învăţarea-evaluarea acesteia, fixarea se realizează facil atunci când preşcolarul este pus în situaţia de a demonstra că are reprezentări depre temă, adică atunci când pictează, desenează, modelează. Alături de valenţele binecunoscute ale activităţilor artistico-plastice, vom reda, în cele ce urmează, unele mai puţin tratate, referitoare la formarea conştiinţei şi a conduitei morale.

Articol integral

Importanța proiectelor educaționale în parteneriat cu poliția, la ciclul primar

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Aceste premize au stat la baza parteneriatului cu poliţia pe care l-am derulat în decursul anului școlar 2014-2015.

Articol integral

Interdisciplinaritatea – baza unui învățământ contemporan de calitate

Conceptul de interdisciplinaritate a câștigat tot mai mult teren in modul de abordare a lecției moderne. Acest termen reprezintă o modalitate de organizare a conținuturilor învățării cu implicații asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului , care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor și proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învățământ și care permite contextualizarea și aplicarea cunoștințelor dobândite. Este o componentă a procesului de instruire prin care se asigură aspectul activ și formativ de dirijare efectivă a învățării.

Articol integral