Instruire asistată de calculator

Instruirea asistată de calculator reprezintă o metoda didactică ce valorifică principiile de modelare și de analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, caracteristice societății contemporane bazate pe cunoaștere. Calculatoarele sunt importante în educaţie, deoarece ele ne determină să regândim modul  în care oamenii învaţă, modul în care aceştia dobândesc … Continuă lectura Instruire asistată de calculator