Aprecierea participării elevilor la activități

Aprecierea elevilor la activități au o valoare motivațională deosebită în procesul didactic. Concentrarea, progresul, performanțele se recomandă a fi însoțite de aprecieri pozitive, de recompense.
Faptul că întărește siguranța de sine pornește de la confirmarea exprimată de orice apreciere; prin aceasta, persoana află că randamentul obținut de el până în momentul respectiv este apreciat pozitiv.

Articol integral

Lectura bilingvă

Vocabularul redus al elevilor, exprimarea greoaie, simplă, petrecerea unui mare număr de ore în fața calculatorului sau a televizorului determină profesorul să găsească noi metode de atragere a elevilor spre lectură, spre adevăratele valori culturale.
Pentru a stimula dorința de a citi a elevilor, am inițiat Proiectul „Lectura bilingvă – 100 de cărți citite”, o idee ce vine în sprijinul colegilor de la Comisia Limbă și comunicare.

Articol integral

Rolul educației ecologice în grădiniță

În învăţământul preșcolar, educaţia ecologică se realizează, în cadrul domeniului de ştiinţe ale naturii, şi prin tratarea interdisciplinară a temelor legate de protecţia mediului sau prin alegerea unui opţional care să aibă în studiu o temă de ecologie.

Articol integral

Imaginea mamei în literatura română

„Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în inimile copiilor.” (William Makepeace Thackeray). Mama! Ce cuvânt fermecător şi înălţător! Întâiul nostru cuvânt! Un sentiment de dragoste şi o imagine sfântă ne apare în faţa ochilor atunci când îl rostim! O privire caldă şi ocrotitoare ne urmăreşte fiecare pas al vieţii.
Voi apela la literatură română pentru desăvârşirea a tot ce presupune conceptul de „Mamă”.

Articol integral

Ϲlɑsіϲ șі mοdеrn în еvɑluɑrеɑ șϲοlɑră

Аvând un rοl іmрοrtɑnt în еfіϲіеntіzɑrеɑ ɑϲtіvіtăţіlοr, еvɑluɑrеɑ sе găsеștе în οrіϲе dοmеnіu dе ɑϲtіvіtɑtе. Învăţământul еstе un dοmеnіu ϲеntrɑl şі dе mɑхіmă іmрοrtɑnţă sοϲіɑlă, în ϲɑrе ɑϲtіvіtɑtеɑ dе еvɑluɑrе sе mɑnіfеstă ϲu рrеϲădеrе şі ɑl ϲărеі dеmеrs еstе рrοfund justіfіϲɑt.

Articol integral

Descoperirea valorilor morale la ora de literatură prin metode moderne

Activitatea instructiv-educativă reprezintă, în viziunea lui Ioan Cerghit, un ansamblu de acţiuni interdependente care se subordonează atingerii unor finalităţi generale ale învăţământului. Fiecare acţiune serveşte atingerii unui scop intermediar care mijloceşte realizarea unui scop mai îndepărtat – scopul final al unei activităţii.

Articol integral

Mai citesc copiii?

Nu știu cât de mult interes mai poate atrage un astfel de subiect la momentul acesta, într-o societate preocupată de multe probleme, altele decât cele care privesc investiția în viitorul ei. Sigur nu sunt singura persoană, cadru didactic sau nu, care își pune o astfel de întrebare. Nu știu cât de tare trebuie să mai convingem pe cineva de rolul lecturii în viața unui copil care va avea un cuvânt de spus, care își va exprima un punct de vedere într-o situație care îl va privi mai târziu, când va deveni un adult responsabil, activ social (în cazul în care ne dorim să progresăm, social, economic, educativ, moral, etc.).

Articol integral

Instruire asistată de calculator

Instruirea asistată de calculator reprezintă o metoda didactică ce valorifică principiile de modelare și de analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, caracteristice societății contemporane bazate pe cunoaștere.

Articol integral

Programă şcolară pentru disciplina opţională „Verbe, locuţiuni şi expresii”

Disciplina opţională „Verbe, locuţiuni şi expresii” (opţional la nivelul disciplinei Limba şi literatura română) este proiectată în perspectiva formării unor atitudini şi competenţe având în vedere modelul comunicativ-funcţional. Programa pune accentul pe dezvoltarea abilităţilor aplicative şi pe formarea competenţelor de exprimare orală şi scrisă.

Articol integral