Diversitatea în educație – dimensiune a procesului didactic (Studiu)

Diversitatea, ca principiu, reprezintă dezideratul flexibilităţii şi toleranţei faţă de diferenţele fizice, socioculturale, lingvistice , psihologice existente între copii/elevi. Rolul şcolii este acela de a oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate.

Articol integral

Europa și Balcanii – modele identitare în discursul publicistic eminescian

Spațiu controversat, textul publicistic eminescian a devenit obiect al unor manipulări interpretative care l-au transformat succesiv, în funcție de conjunctură, într-un text-referință. Utilizarea lui ideologică frecventă ca astfel de lectură referențială nu a avut decât un efect păgubitor, acela de a fi citit pentru a fi citat, deci nu receptat, ci transformat abuziv. Re-considerarea a textului eminescian pleacă din re-cunoașterea sa ca text radical.

Articol integral

Multimedia pentru transmiterea de cunoștințe

O componentă esențială a evoluției speciei umane a fost comunicarea cu ajutorul limbajului. Experiența și cunoștințele dobândite de un singur individ au devenit astfel accesibile unui număr mai mare de indivizi fără ca aceștia să fie nevoiți să se găsească în situații similare posibil periculoase. Dar simpla narare nu are întotdeauna efectul dorit, uneori receptarea mesajului de către ascultător nefiind optimă. Este oare posibil ca omul primitiv să fi devenit un vânător mai bun doar pentru că la un moment dat cineva și-a însoțit povestea cu imagini desenate în ocru pe peretele peșterii și a dansat în jurul focului imitând mișcările și sunetele animalului vânat, făcându-i pe copii tribului să trăiască fiorul vânătorii? Să fie oare aceasta prima formă de prezentare multimedia?

Articol integral

Calitatea educației în România

Privind școala din perspectivă sistemică, principala ei funcție este de a transforma “intrările”  în “ieșirile” dorite.
Întreaga structură este subordonată misiunii organizaționale, care este educația. Pentru aceasta, managerul îndeplinește funcțiile manageriale în cadrul domeniilor funcționale prin care sunt atinse finalitățile organizaționale.

Articol integral

Exprimarea prin cânt şi dans

Disciplina Muzică şi mişcare are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până în prezent în învăţământul primar, încadrându-se în categoria disciplinelor abordate integrat. Aşa cum arată însăşi denumirea ei, sunt asociate două domenii îndrăgite de copiii de vârstă şcolară mică, aflate în raport de complementaritate.

Articol integral

Modalități de valorificare a jocului didactic în dezvoltarea conduitei verbale a școlarului mic

Prin joc se dezvoltă procesele psihice de reflectare directă şi nemijlocită a realităţii – percepţiile (mânuind diferite obiecte şi materiale, copilului i se dezvoltă percepţiile de mărime, formă, culoare, greutate, distanţă etc.) şi reprezentările, dar şi procesele psihice intelectuale, memoria, gândirea, imaginaţia.

Articol integral

Integrarea TIC la orele de istorie

Integrarea TIC în curriculum este un proces care trebuie înţeles în sensul „utilizării noilor tehnologii pentru a învăţa”, mai degrabă decât „a învăţa să utilizezi noile tehnologii” (UNESCO, 2004) şi vizează valorificarea potenţialului noilor tehnologii pentru ameliorarea predării şi învăţării prin integrarea în curriculum a activităţilor care permit sau favorizează utilizarea TIC.

Articol integral

Despre învățarea strategiilor în rezolvarea problemelor de matematică

O problemă importantă din punct de vedere instructiv dar și formativ , constă în a-i învăța pe elevi strategiile de autoghidare în rezolvarea problemelor. Întrucât cunoașterea este un proces și nu un produs, elevul nu trebuie confundat cu o „mică bibliotecă vie” (Bruner), ci așa cum afirmă marele psiholog „a instrui pe cineva într-o disciplină… înseamnă a-l învăța să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoștințe… a-l dace să gândească el însuși matematic, să privească fenomenele într-un mod istoric (într-o ierarhie a învățării”. Dacă sunt asigurate condițiile interne necesare rezolvării problemelor elevul este în stare să o rezolve, în funcție de indicațiile furnizate și de capacitatea sa intelectuală.

Articol integral