Stima de sine şi succesul şcolar

Stima de sine a elevului şi modul în care acesta se vede pe sine în relaţie cu ceilalţi şi cu activităţile pe care le desfăşoară zi de zi îşi va pune amprenta asupra stării de siprit, dar şi asupra succesului sau insuccesului activităţilor desfăşurate. O imagine de sine bună, încurajată de profesor (atât verbal, cât şi prin modalităţi non-verbale care, de multe ori, au un efect mai puternic) va duce la efectuarea cu succes a unor activităţi diverse, iar sentimentul de împlinire generat va genera noi şi noi împliniri.

Articol integral

Metode de evaluare tradiționale versus metode de evaluare complementare

Societatea, prin sistemul educațional promovează eficientizarea, precizia acțiunii, adaptarea elevilor la contextul social și profesional. În aсеst сοntеxt, сοnstatăm necesitatea рrеοсuрării сadrеlοr dіdaсtісе dе a stabіlі, în faza dе рrοіесtarе a aсtіvіtățіlοr lοr dіdaсtісе, stratеgііlе, mеtοdеlе șі іnstrumеntеlе dе еvaluarе a rеzultatеlοr șсοlarе alе еlеvіlοr lοr.

Articol integral

Valențe europene ale meodologiei C.L.I.L. (Proiect Erasmus+ KA1)

Programul Erasmus+ K1 a înlesnit adăugarea unei noi experiențe în planul formarii profesionale, o experiență  de o calitate sporită, în portofoliul meu de cadru didactic, dar și în cel al instituției școlare pe care o reprezint- Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești. Programul european Erasmus plus KA1 mi-a purtat pașii de data aceasta prin spațiul desăvârșirii personale și profesionale a geniului Einstein, prin Oxford-ul măreț, străjuit de colegii universitare seculare și animat, în aceste neașteptat de minunate zile de vară, de vocile și râsetele entuziasmate ale studenților veniți din întreaga lume să-și dezvolte arta comunicării în limba engleză.

Articol integral

Jurnal de vacanță de studiu

Cu bucurie și entuziasm, într-o zi caniculară de vară am primit vestea cea bună: Erasmus+ Slovacia și Asociația A.R.T. FUSION  România, m-au selectat  să particip în perioadă 22-29 august 2018 la seminarul internațional “Let’s get cross !” acțiunea KA1 Tineret în Acțiune  în Krompachy, Slovacia. Seminarul are ca temă educația non-formală și creșterea motivației lucrătorilor de tineret pentru cooperările cros-sectoriale.

Articol integral

Învățarea prin stagii de practică

Experiența timpurie la locul de muncă este esențială pentru ca tinerii să își dezvolte competențele necesare pentru viața profesională. Învățarea la locul de muncă în cadrul unui program de formare de tip ucenicie reprezintă un instrument puternic de integrare treptată a tinerilor pe piața forței de muncă.

Articol integral

Proiectul KA1 Erasmus+ „Profesori de acțiune pentru o generație multimedia europeană”, la final

Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași a implementat, în perioada septembrie 2016 – august 2018, un proiect european de amploare, și anume Proiectul KA1 Erasmus+ „Profesori de acțiune pentru o generație multimedia europeană”. Generat de preocuparea instituției pentru două direcții actuale importante în succesul educațional, internaționalizarea și exploatarea resurselor digitale, proiectul a contribuit la formarea unui număr de paisprezece cadre didactice la cursuri în Italia și Spania.

Articol integral

LAPBOOK-ul – o metodă educaţională interactivă, inovativă şi de actualitate în vederea dezvoltării de competenţe

În ultimul timp, în activitatea mea didactică la clasă, de mare succes în rândul elevilor se bucură metoda Lapbooking: o metodă de lucru interactivă care îi ajută pe elevi să sintetizeze ceea ce au studiat la diferite discipline, o modalitate amuzantă, distractivă de a învăţa. Prin utilizarea acestei metode, produsul finit se numeşte lapbook.

Articol integral

Comment différencier dans la classe de FLE

Le collectif des élèves d’une classe est hétérogène, c’est une réalité. Le grand défi d’un enseignant c’est la gestion de la classe de sorte que l’apprentissage soit profitable pour tous. Plus qu’on améliore les performances d’un apprenant, plus on augmente son motivation pour apprendre le français.
En ce contexte, il est nécessaire de suivre une démarche adaptée aux différences identifiées pour rendre l’apprenant plus autonome, en faisant profit de la pédagogie différenciée.

Articol integral

Tehnologii moderne de comunicare în activitatea didactică

Comunicarea, schimbul de mesaje între indivizi prin intermediul unui sistem comun de simboluri, a preocupat pe savanţi din cele mai vechi timpuri. Primele menţiuni propriu-zise datând în cultura europeană încă din Grecia antică, dar putem menţiona unele preocupări anterioare celor europene în China antică. Până în epoca modernă, însă, aceste preocupări au fost doar incidentale şi au avut un aspect teoretic, fiind, aproape întotdeauna, subsumate altor discipline (filosofie, logică, lingvistică generală etc.) şi presupusă de fiecare dintre ele ca fiind un proces inerent al fiecăreia dintre ele. S-a ajuns, astfel, ca procesul comunicării (implicit cel al limbajului) să fie privit ca unul care defineşte condiţia umană.

Articol integral

Tailoring Teaching Approaches

From the 1950s various attempts to compare teaching methods or approaches have been made, but none has been truly exhaustive. All of them revealed ambiguous results.
Some teachers pointed the fact that approaches are largely or too generally presented and the point of view is too wide, so they cannot apply it into the classrooms. Seldom a method is accompanied by an examination of outcomes and classroom procedures.

Articol integral