Parteneriatul părinți-profesori-elevi

Relația dintre familie și școala se caracterizează prin unificarea a doua surse importante pentru dezvoltarea și educarea personalității umane. De modul în care relaționează profesorii și părinții depinde formarea și instruirea copilului.

Articol integral

Tipologia generală a nevoilor de educație

Nevoile de educaţie au un caracter ambivalent, o dinamică bipolară care reflectă interacţiunile dintre dimensiunile fundamentale ale educaţiei: dintre social şi individual, dintre sistemic şi personal, dintre necesar şi posibil, dintre real şi potenţial. Ambivalenţa nevoilor de educaţie este generată de caracterul bilateral al acţiunii educaţionale şi de natura specială a relaţiei ce se stabileşte între agentul acţiunii – educatorul şi obiectul acţiunii – cel educat.

Articol integral

Rolul instituției de învățământ și activitatea cadrului didactic

Instituția de învățământ are ca obiectiv de bază instruirea şi educarea elevilor. Școala are o dublă funcție: de a produce resurse umane, produce informaţii, respectiv capacitatea instituției de învățământ de a gestiona integrarea socială a fiecărui om, de a organiza posibilităţile de procesare a informaţiei proprii fiecăruia cu necesitățile societăţii.

Articol integral

Rolul cadrelor didactice în realizarea procesului de schimbare educațională

Chiar dacă foarte multe cadre didactice sunt rezistente la schimbare, există şi cadre care promovează ideea schimbării şi aceştia trebuie să adopte măsuri pentru a-i familiariza pe cei refractari cu inovaţia, pentru a reduce rezistenţa şi pentru a facilita schimbarea. Efortul acestor cadre va fi foarte mare pentru a-i determina pe cei rezistenţi la nou să se alinieze către acelaşi obiectiv. Prin ce s-ar caracteriza o persoană care promovează schimbarea?

Articol integral

Importanța studierii matematicii în grădiniță

Matematica este un domeniu care nu se învață numai de specialiști. Aceasta face parte din cultura generală a oricărui om pentru că o învățăm pentru a ne folosi în practică, în viața de zi cu zi. Activitățile cu conținut matematic au o importanță deosebită în dezvoltarea intelectuală a preșcolarilor precum și în pregătirea întrării acestora la școală.

Articol integral

Descifrarea operei lirice – de la text la imagine

Actul educaţional prezent cere adoptarea unor metode şi tehnici noi de predare-învăţare, care să pună accentul nu numai pe informare, ci şi pe formare, cu alte cuvinte care să fie totodată postmoderne şi tradiţionale. „Apelul la tradiţie poate fi formulat în moduri diferite, dar trebuie să fie foarte clar că adevăratul concept de tradiţie este acela de a reprezenta valori ce trebuie redescoperite în noi experienţe.”  Elementele vizate de actul educaţional sunt cei trei pioni în jurul cărora se (re)constitue procesul instructiv-educativ, implicit profesorul, elevul şi informaţia/ cunoştinţele – reprezentate în cazul literaturii de textele literare.

Articol integral

Importanța activităților extracurriculare. Tabăra școlară

Personalitatea reprezintă totalitatea trăsăturilor distinctive ale unui individ. Ea se află într-o continuă modificare şi dezvoltare. Omul este produsul atât al eredităţii cât şi al mediului. Trăsăturile de caracter se nasc în urma experienţelor de viaţă pe care le are fiecare persoană şi sunt influenţate de obiceiurile, preferinţele şi valorile părinţilor sau de normele societăţii.
Activităţile extracurriculare, prin diversitatea şi complexitatea lor, sunt un factor esenţial în dezvoltarea personalităţii elevilor. Una dintre cele mai eficiente din acest punct de vedere este tabăra şcolară, activitate pe care am coordonat-o de mai multe ori în cariera mea didactică.

Articol integral

Basmul – izvor nesecat cu valențe morale

În ciuda trecerii timpului, basmele au rămas operele cele mai îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei şi până aproape de adolescenţă, uneori chiar ṣi la anii maturitǎṭii. Mai întâi ascultându-le şi mai târziu prin lectura lor, copiii îşi însuşesc din basme comoara nesfârşită a înţelepciunii populare, apelând la imaginaṭia fǎrǎ graniṭe.

Articol integral