Dezvoltarea competențelor de comunicare didactică la elevi

„A comunica” devine pentru preșcolar/ școlar „a comunica didactic” odată cu intrarea în grădiniță sau în școală. Rolul cadrului didactic este acela de a-l face pe elev „să știe”. „Să știe” să se descurce în cadrul oricărei activități didactice, dar și dincolo de acestea. Urmărim încă de la cele mai fragede vârste formarea competențelor de comunicare, ca mai apoi să le dezvoltăm prin „activități-țintă”.

Articol integral

Enseigner par compétences (studiu de specialitate)

Qu’est-ce que la compétence? Utilisé pour la première fois par Chomsky en 1965, le concept de compétence a été élargi et complété par le sociolinguiste Hymes en 1991. Pour Chomsky, la connaissance des règles grammaticales (afin de formuler des énoncés correctes) était la seule condition de l’utilisation correcte d’une langue.

Articol integral

Valorificarea pedagogică a parteneriatelor școlare eTwinning

Proiectele eTwinning și-au demonstrat, în timp, valoarea pedagogică, concretizată în special prin inovarea practicilor didactice, încurajarea lucrului în grup/ parteneriat și a învățării între egali, utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării (TIC) pentru susținerea procesului didactic, stimularea participării elevilor la activitățile de predare-învățare-evaluare, diversificarea activităților de învățare prin valorificarea proiectelor în curriculumul formal.

Articol integral

Demersuri creative în predarea limbii engleze

Limba engleză este fără doar și poate una dintre cele mai vorbite limbi de pe pământ și cu siguranță cea mai utilizată. Odată cu dezvoltarea piețelor internaționale și a rețelelor web, limba engleză a pătruns în casele fiecăruia. O întâlnim zilnic și probabil foarte mulți cunosc sintagme generale și recunosc cu ușurință sunetele limbii engleze. Am putea spune că avem cu toții cunoștințe de engleză, nu-i așa?

Articol integral

Proiecte de parteneriat eTwinning

Acţiunea eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.
În cursul anului școlar 2015-2016, clasa noastră a participat în calitate de fondator, la proiectul de parteneriat eTwinning, „Le magazine en ligne pour les échanges culturels” și în calitate de membru, la proiectul „Дед Мороз/ Kalėdų Senelis/ Santa Claus/ Moș Crăciun”.

Articol integral

Agresivitatea în rândul elevilor

Agresivitatea este un subiect care apare cu regularitate ori de câte ori este vorba despre copii și educația lor. Părinții și educatorii/ învățătorii se confruntă uneori cu comportamentul agresiv în curtea școlii, în sălile de clasă, pe stradă și se întreabă cum să reacționeze în asemenea situații.

Articol integral

Jocurile de mișcare – numitor comun al educației fizice de ieri și de azi

Rolul primordial în formarea omului îi revine şcolii. Acesta trebuie să se adapteze permanentelor transformări ale epocii, inovaţiilor tehnice şi ştiinţifice în diferite domenii şi expansiunii continue a orizontului cunoaşterii umane în toate domeniile. Procesul instructiv-educativ trebuie corelat cu nivelul cerinţelor vieţii în scopul formării la elevi a priceperilor şi deprinderilor care să le permită o mai eficientă încadrare socială.

Articol integral

Aspecte psiho-pedagogice şi metodice privind predarea geometriei

Formarea conceptelor geometrice, spre deosebire de altele, ridică probleme de ordin psihologic, pedagogic, deosebite. Procesul prin care se ajunge la conceptele geometriei abstracte, ca entităţi mentale, este un proces complex și îndelungat. El începe odată cu primele percepţii şi imagini şi abia spre vârsta de 11-12 ani se conturează entităţile mentale desprinse de suportul material, senzorial, care le-a generat. Atunci când elevii au trecut de la cercetarea directă a corpurilor materiale la redarea prin desen a imaginii generale pe care şi-a format-o despre ele, sau realizat primii paşi spre abstractizare şi generalizare.

Articol integral

Camuflaje ale mitului în lumea modernă – mitul lui Don Juan în literatură

Pornind de la teoria lui Mircea Eliade privind noṭiunea de “mit”, se poate afirma faptul cǎ mitul este încǎ prezent în lumea modernǎ, într-o formǎ camuflatǎ. “ Comportǎri mitice” încǎ supravieṭuiesc într-o societate care mai pǎstreazǎ ceva din “gândirea colectivǎ”, deṣi este clar faptul cǎ mitul nu mai are rolul central pe care-l avea în cadrul societǎṭilor arhaice.
Voi încerca în articolul de faṭǎ sǎ prezint traseul pe care îl urmeazǎ mitul, pornind de la accepṭiunea pe care acest termen o are în cadrul societǎṭilor tradiṭionale ṣi ajungând  la descrierea felului în care el este perceput în lumea modernǎ, în speṭǎ în domeniul literar.

Articol integral

Relația dintre artă și literatură

Arta – literatura, două cuvinte simple dacă sunt privite separat. Împreună însă formează un tot, un întreg completându-se. Educaţia muzicală şi artele plastice exprimă de multe ori starea afectivă, sufleteasca a omului, iar literatura completează această stare prin sensibilitatea cuvintelor. Între arte şi literatură exista o legătură ce nu are practic nevoie de demonstraţie.

Articol integral