Proiect eTwinning: „Ra…conte moi une histoire”. Conceperea unei cărți de povești bilingve

Proiectul s-a  adresat elevilor  din ciclul primar. Scopul său a fost  de a proiecta o poveste cu elevii a două clase I, pe parcursul a şase paragrafe, imaginate alternativ de elevii celor două clase, după ce în prealabil au fost votate de fiecare clasă în parte personajele poveştii – trei animale din mediul apropiat. Acest proiect promovează imaginaţia, creativitatea, colaborarea şi proiectarea unei  naraţiuni participative.

Articol integral

Comunicare și conflict

Toată lumea comunică. E ceva de la sine înţeles. De fapt, întreg universul comunică. Toate părţile sale componente sunt interconectate şi comunică în diferite moduri.

Articol integral

Implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare

Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ în care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea fizică și psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă.

Articol integral

Popas turistic – prilej de studiu și emoții

Experiența directă este cea mai solidă cale de învățare. Excursiile le arată elevilor utilitatea celor învățate în clasă, contribuie la formarea unor priceperi și deprinderi practice necesare în viață, amplifică şi aprofundează cunoaşterea, fiind temelie însușirii cunoștințelor geografice, biologice, arhitecturale, istorice, sociale, folclorice şi literare, constituind izvorul nesecat de impresii care favorizează dezvoltarea sentimentelor ecologice, patriotice.

Articol integral

Familia de astăzi şi educaţia copilului

Rolul  de părinte este cel mai frumos, dar în acelaşi timp şi cel mai dificil rol din lume, deoarece este dificil să faci faţă ritmului impus de propriul copil, părinţii şi cadrele didactice fiind modelul pe care îl urmează, fiind în acelaşi timp responsabili de securitatea lor afectivă şi de educaţia de bază.

Articol integral

The Productive Skills: Speaking

Of all the four skills (listening, speaking, reading and writing), speaking is considered as the most important one because the ability to speak a language is synonymous with knowing that language since speech is the most essential means of human communication.

Articol integral

Erasmus+ sau Despre Schimbare

„Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine” spunea Erasmus. Exact asta a făcut proiectul Erasmus+ BESTeachers, BESTudents pentru profesorii și elevii Liceului Teoretic Mircea Eliade și pentru comunitatea din zona Intorsura Buzăului, Covasna. Ne-a dus spre lumina cunoașterii pentru a risipi întunericul ignoranței și al lipsei de acțiune eficientă. Acest proiect european în parteneriat cu școli din Bulgaria, Slovacia, Spania, Turcia și Polonia a făcut procesul de predare-învățare unul eficient și plăcut, a adus o energie pozitivă în școală și în comunitate și, în același timp, ne‐a ajutat să ne schimbăm mentalitatea.

Articol integral

Promovarea egalității de șanse în educație

Studiu de caz: D.D.A. este elev în grupa mică. Deşi nu este un copil slab la învățătură, acesta este considerat copilul-problemă al clasei. Întrerupe profesorii, se plimbă printre bănci în timpul lecţiilor şi adresează cuvinte injurioase colegilor. Este foarte agitat şi se implică doar în activităţi de grup, unde este o adevărată resursă.

Articol integral