Teaching English through Songs

One of the most challenging problems we all face, whether teaching English to children or adults, is maintaining learners’ interest throughout our lessons. As a consequence, we often have to be very creative in the methods we use. What makes music such a great teaching tool is its universal appeal, being able to connect all cultures and languages. This makes it one of the best and most motivating resources in the classroom, regardless of the age or background of the learner. If we as teachers choose the right songs, we can create a fun and memorable learning experience for our students in our English classes.

Articol integral

Proiectul eTwinning „On a journey with the ARTist”

Proiectul a avut ca principal scop încurajarea elevilor pentru descoperirea diferitelor forme de artă și a diverșilor artiști din toate cele șase țări implicate în proiect. În cadrul proiectului am facilitat colaborarea între parteneri, comunicarea și exprimarea ideilor prin utilizarea unor instrumente TIC (Twinspace, Webtools), sporirea acestor competențe fiind un alt obiectiv al proiectului. Pe lângă aceste obiective, se regăsește și stimularea folosirii limbii engleze pentru înțelegerea diferențelor dintre oameni și culturile lor.

Articol integral

Tranziția de la grădiniță la școală

Clasa pregătitoare este tranziţia de mult timp aşteptată între grădiniţă şi şcoală. Deşi la început toţi factorii educaţionali au avut rezerve în ce priveşte utilitatea şi eficacitatea trecerii acesteia la învăţământul primar, pe parcurs s-a dovedit a fi puntea de legătură între preşcolaritate şi şcolaritate.

Articol integral

Educația, între ideal și realitate

Înălțimea în domeniul educațional conferă o viziune sau o perspectivă ce transcende clipa prezentă și chiar anii de formare, țintind departe. A avea necontenit idealuri înalte este un deziderat care să ne anime pe noi, dascălii. Să fie oare acest motto, însuși mesajul pe care Brâncuși dorea să-l transmită prin opera sa celebră Coloana infinitului?

Articol integral

Activităţile extraşcolare cu caracter de transmitere a  valorilor şi tradiţiilor strămoşeşti

La nivel de grupă an de an ne planificăm activităţi extraşcolare, care au drept  scop trezirea în conştiinţa copiilor a ceea ce înseamnă frumos, valoros, tradiţie şi perpetuare şi de  a forma acel individ dornic de cunoaştere a trecutului şi a tradiţiilor noastre strămoşeşti.
Astfel, avem în vedere cu precădere sărbătorile creştine, care au o încărcătură culturală şi artistcă de cea mai mare calitate, care ascund în  desaga lor, în fiecare colt de ţar alte şi alte tradiţii şi obiceiuri, alte şi alte costume şi porturi populare caracteristice,care duc cu ele cele mai pure valori cultural-artistice şi religioase. Am să mă refer mai cu seamă la sărbătoarea Naşterii Domnului, pe care noi, educatorii o aducem în faţa micuţilor preşcolari în cadrul activităţilor extraşcolare, organizând scenete legate de Naşterea Mântuitorului, serbări cu caracter religios, colinde şi cântece specifice marii sărbători.

Articol integral

A Study about Motivation for Learning English in a Vocational High-School

We would like to demonstrate how games can work in a vocational high school and how they can function like a motivational tool for teaching English as a second language. The main role of a teacher is to motivate students to learn and find pleasure and delight in the proccess of learning. A teacher who does not find a way to touch the students’ hearts and lives, is not an efficient one. In order to achieve this goal, we should be more humanistic and creative in our methods of teaching. Being an “unplugged” teacher means to be able to transmit the information to students using motivational methods proper to their level, desire and needs.

Articol integral

Timp de calitate petrecut de părinți cu copiii

Timpul de calitate reprezintă o componentă esențială în relația dintre părinți și copii. El se regăsește în orice moment în care părinții și copiii sunt foarte apropiați sufletește, își spun bucuriile, supărările, așteptările și discută deschis despre ceea ce simt. Copilul, indiferent de vârstă, își dorește să fie ascultat, încurajat, să simtă că îi acorzi încredere și ajutor în caz de nevoie.

Articol integral

Kahoot – învăţarea la clasă cu aplicaţii de tip „e-Learning”

Problema utilizării telefonului mobil la orele de curs este una cât se poate de actuală. Unele sisteme educaţionale se confruntă cu lipsa dotării tehnologice la clasă, în timp ce altele ajung să interzică, la nivel naţional, utilizare telefoanelor mobile la orele de curs. În acest context, putem constata creşterea numărului de mijloace electronice de învăţare, aşa-numitele “e-learning tools”.

Articol integral

Using Television in ESL Classes

For ESL students, television can be a friend indeed. In fact, television can have several uses in the ESL classroom. Besides giving students a break from the everyday, television can aid in teaching English in a multitude of ways.
ESL teachers, without realising it, modify their speech. We speak slower, articulate more, and use more simplistic vocabulary. When you let your ESL students watch television as part of your instruction plan, they get exposure to a more natural language in aspects such as pronunciation, speed of speech, vocabulary choice, and use of dialect.

Articol integral