Frecventarea cu regularitate a grădiniței de către copiii

Grădiniţa este veriga iniţială a învăţământului preuniversitar, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea preşcolarilor în vederea integrării şi adaptării optime în viaţa de şcolar. Când intră la grădiniță, copilul se afla în perioada celor mai importante acumulari, care vor sta la baza personalității sale.  De-a lungul preșcolarității, copiii câștigă mult sub raport fizic, mental si emoțional; curiozitatea preșcolarilor constituie baza învațării și a educației din anii următori. Frecventarea grădiniței favorizează conturarea unui autentic comportament interrelațional.

Articol integral

Utilizarea cântecului la ora de limba franceză

În general, cântecul este o lucrare creativă care nu a fost creată în scopuri educaționale, înscriindu-se astfel în panoplia documentelor autentice. Combinând  muzica, cuvântul și abilitățile interpretului, cântecul dobândește caracteristici unice care îl deosebesc de alte documente autentice.

Articol integral

Demotivare

Ca dascăli, avem dreptul să fim demotivaţi?
Demotivarea este un proces des întâlnit în cadrul organizaţional, managerii considerând că este unul dintre motivele de bază pentru care angajaţii nu îşi realizează sarcinile. Pentru îndepărtarea acestui obstacol, un pas important este înţelegerea, atât de către manager cât şi de angajaţi, a ceea ce înseamnă să fii motivat.

Articol integral

Excursia școlară – „motiv de bucurie pentru elevi”

Un mijloc didactic important în raport cu dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului ce-i oferă acestuia oportunitatea de a observa, de a cerceta, de a cunoaște în mod direct o mare varietate de aspecte din mediul natural este excursia. Aceasta înlesnește educarea şi dezvoltarea simţului estetic, stârneşte dragostea pentru natură și respectul pentru frumusețile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia păstrând în memorie unele momente ce pot fi de neuitat pentru ei pentru tot restul vieţii.

Articol integral

Criza lecturii

Există momente în viaţa fiecărui profesor de Limba şi literatura română când caută cu disperare metode pentru a atrage tinerele generaţii spre literatură, sperând să le deschidă apetitul pentru lectură şi această înclinaţie să dureze întreaga viaţă, dar trăim într-o epocă în care literatura se detaşează uşor, uşor chiar şi de preocupările adulţilor. Tentaţiile sunt multe şi greu de înlăturat; dacă în copilăria noastră rivalul cel mai de temut era televizorul, acum inamicul principal al lecturii este internetul.

Articol integral

Teatrul forum – mijloc de educație incluzivă

Teatrul forum este o modalitate eficientă de schimbare a atitudinii oamenilor și de rezolvare a unor probleme sociale. Folosit corect, acesta oferă publicului puterea de a găsi soluții și de a rezolva probleme sociale în mod activ.
Într-o lume în care integrarea și multiculturalismul au devenit aspecte de netăgăduit, educația incluzivă reprezintă un deziderat fundamental al educației la nivel european.

Articol integral

Perspectiva didactică actuală privind abordarea lecturii la nivel gimnazial. Profilul elevului-cititor (chestionar)

Actuala Programă de Limba și literatura română pentru gimnaziu pledează pentru dezvoltarea gustului pentru lectură al elevilor și formarea unor cititori activi, capabili să aplice strategii de comprehensiune și de interpretare adecvate textelor pe care le citesc, prin stimularea gândirii critice și prin valorizarea creativității.

Articol integral

Despre reziliența copiilor noștri

În decursul ultimului deceniu, legăturile dintre căsătorie și bunăstarea copilului au atras atenția cercetătorilor și factorilor de decizie politică. Viața copiilor a devenit din ce în ce mai diversă și instabilă, ceea ce ridică întrebări importante despre cum și de ce structura familiei și stabilitatea sunt legate de starea de bine a copilului. Impactul unui eveniment traumatic este influențat de cât de mult sunt expuși copiii la el și de cât de mult este afectată familia lor.

Articol integral

Essay Writing

When teaching essay writing, teachers of English should firstly make students aware of the basic requirements: structure, balance and coherence to their writing. Students must learn to observe the structure of an essay which is organized into paragraphs.

Articol integral

Tulburări de comportament

Un copil care încalcă adesea normele de comportare în grup, în societate, manifestându-se în diverse forme, de la încălcarea regulilor, a sfidării adultului până la încălcarea legii poate avea tulburări de comportament. Vom  defini astfel o manifestare persistentă, cu o durată  mai mare de 6 luni.

Articol integral