Educația informală

În cadrul unei societăţi evolutive, sistemul de învăţământ şi de educaţie este realizat în cadrulunui cadru de tipul formal, nonformal sau informal, şi include dimensiunile: intelectuale, morale, estetice, fizice. Acestea sunt determinate de acţiunile educaţionale organizate, structurate şi planificate sau sub aspectul influenţelor incidentale pedagogice rezultate de câmpul psihosocial.

Articol integral

Proiect didactic: Dezvoltare personală, clasa pregătitoare

Unitatea de învățământ: Școala Primară Moțăieni
Propunator: Ghiță Lavinia
Clasa: pregătitoare
Aria curriculară: Om și societate
Dsciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică: Diversitate
Tema zilei: Tipuri de emoții
Subiectul lecţiei: Emoții de bucurie, tristețe, frică, furie în activități/ contexte familiare

Articol integral