EDICT
Revista educației
ISSN: 1582-909X
   

www.edict.ro
Colegiul de redacție
Editori
 
Propune un articol
Cumpără ultimul număr
Abonament la EDICT

nr. 7 / 2004


Cunoașterea psihologică a copilului preșcolar, condiție a proiectării activităților educative

Rodica CHELARIU, Maria BIDA
Grădinița Nr. 21, Botoșani

Perioada preșcolară este una de rapide achiziții intelectuale, de dezvoltare a gândirii copilului. El pipăie, combină, exprimă - în același timp acționează, gândește acțiunea și o vorbește. Copilul este în plină evoluție a operațiilor gândirii. El este un explorator investigând lumea și proprietățile sale.

Este important să cunoaștem copilul deoarece numai așa îi asigurăm o creștere sănătoasă, o dezvoltare a proceselor psihice ca, în final să facă față cerințelor de mai târziu impuse de activitatea școlară.

Dezvoltarea psihică, intelectuală și morală a copilului depinde de modul cum știe adultul să-l susțină în a-și edifica propriul destin.

Cunoașterea copilului semnifică activitatea sistematică a educatorilor și părinților pentru identificarea suporturilor sale ca personalitate și proiectarea corectă a strategiilor educaționale favorizând în fiecare etapă a dezvoltării valorificarea și amplificarea potențialului nativ. Pentru a ajunge la o cunoaștere cât mai completă și mai complexă copilului am parcurs o serie de etape în colectarea informațiilor. O primă etapă a reprezentat-o întâlnirea cu părinții cu unii dintre ei purtând discuții chiar de la înscrierea copilului în grădiniță. O altă etapă a reprezentat-o convorbirile individuale cu copiii apoi complexele activități de evaluare pe care le parcurgem în primele două săptămâni de la începutul anului școlar. Vizitele la domiciliu au reprezentat prilejuri speciale de studiu ale manifestărilor copilului în cadrul familial (comportament, limbaj, atitudine). Discuțiile individuale cu părinții au reprezentat modalități de obținere a informațiilor pe care doream să le cunoaștem sau să le transmitem.

Cu toate că am colectat nenumărate informații despre copii, de un real folos ne-au fost și chestionarele pe care le-am aplicat părinților cu prilejul întâlnirilor programate.

Studiind cu deosebită atenție și interes rezultatele obținute în urma aplicării chestionarelor ne-am îmbogățit informațiile despre copil, fiindu-ne de un real folos în cunoașterea, evaluarea și proiectarea demersului didactic. Gama metodelor de culegere a datelor despre copii a fost completată de întâlnirile săptămânale cu părinții (ziua părinților) prilej cu care au ocazia să-și împărtășească ideile, experiențele în ceea ce privește educația și dezvoltarea copiilor lor.

De un interes deosebit s-a bucurat cursul pentru părinți "Educați așa!" inițiat de fundația "Copiii noștri" care este un mod de informare educațional preventivă și de sprijin acordat părinților în realizarea unei bune relații între părinte și copil deoarece aceasta este condiția dezvoltării sănătoase și armonioase a copilului.

Experiența câștigată în urma acestor acțiuni ne-au ajutat să înțelegem multe aspecte al comportamentului în clasă, ca făcând parte din moștenirea lui culturală sau ca făcând parte din caracteristicile sale individuale. Informațiile cu privire la sănătatea și dezvoltarea fizică a copilului le-am cule s de la părinți, cabinetul medical sau medicul de familie.

Metoda cea mai lesne și la îndemâna oricărui cadru didactic este observarea directă în mediul familiar, în sala de grupă, în aer liber, cu prilejul vizitelor, excursiilor, a zilelor onomastice. Pentru cunoașterea cat mai aprofundată a copilului am întocmit liste de comportamente observabile pe domenii de activitate: limbaj, motricitate, abilități fizice și intelectuale.

Conversația cu copilul este o altă modalitate de a-l cunoaște. Discutând cu acesta am aflat mai multe despre felul în care gândește, cel preocupă, ce bagaj de cunoștințe are, ce-l interesează, cum vorbește, ce vocabular are, dacă are defecte de vorbire și care sunt acestea.

Planificarea unui mediu educativ structurat pe joc constituie baza pentru dezvoltarea biopsihică a copiilor. În acest caz am folosit materiale educative care să implice activ copii să-i solicite permanent mai ales în exersarea proceselor biopsihice constatate ca deficitare. Să-l provoace să reacționeze. Este bine știut faptul că rezultatele nu se pun în evidență imediat. Copiii au perioade de acumulări latente, uneori au salturi mai mult sau mai puțin observabile care uneori (în cazuri deosebite) ne pot demoraliza. Orice activitate cu copilul nu este numai fiziologică sau numai psihologică pentru că desfășurându-se conștient, chiar și cea mai banală solicitare fizică este în același timp și o solicitare psihică.

Constatările pe care le-am desprins în urma studierii comportamentului al copiilor, ne-au determinat să organizăm activități de recuperare și de dezvoltare speciale. Jocurile de mișcare generală (de mers, alergare, pășire peste obstacole, târâre, exerciții ale brațelor și picioarelor) le-am continuat cu jocuri de respirație ("mirosim florile", "suflăm lumânările") apoi am continuat cu exerciții care să contribuie la dezvoltarea vorbirii. După jocurile de stimulare a motricității fine a mâinii și degetelor am continuat cu jocuri pentru stimularea capacității de orientare spațială, realizare de construcții prin îmbinare pe orizontală și verticală, înșurubare, suprapunerea diferitelor piese, jocuri pentru antrenarea coordonării ochi-mână, jocuri pentru stimularea gândirii logice și a limbajului, grupări de obiecte sau imagini după diferite criterii: citire de imagini, jetoane, cărți, tablouri. Activitățile de desen, modelaj, activități practice le-am folosit pentru formarea deprinderilor manuale ale copiilor.

În programul zilnic în atenția noastră se află în permanență pronunția corectă în acord cu limba literară vorbită. Am acordat o atenție deosebită verificării calității văzului și auzului și orientarea lor eventuală spre medicul specialist în cazul depistării unor astfel de deficiențe.

Am desfășurat cu succes exerciții care cer păstrarea unei poziții corecte în timpul desenatului, ținerea corectă a instrumentului de scris, orientarea corectă în spațiul bidimensional al foii de scris, sus-jos, stânga-dreapta, redarea corectă a formelor geometrice, redarea unor semne grafice asemănătoare literelor, analizând elementele lanțului vorbirii (sunet, silabă, cuvânt, propoziție). O importanță deosebită am acordat familiarizării cu importanța și specificul limbajului scris-citit, în vederea pregătirii acestuia pentru integrarea în activitatea școlară.

Pregătirea pentru școală însemnă pentru copil pe lângă tot ceea ce implică cuvântul "pregătire" și acea stare psihologică pozitivă în raport cu apropiata intrare în școală, de așteptare pentru evenimentul întâlnirii cu școala dar și pentru specificul activităților proprii școlarului. De entuziasm deosebit s-au bucurat întâlnirile-lecții dintre școlari și preșcolari cu ocazia diferitelor schimburi de experiență la nivel de unități.

Cunoașterea psihologică a copiilor în vederea integrării în activitatea școlară înseamnă formare, antrenare și cultivare de abilități, deprinderi, atitudini și modalități acționale, disponibilități motivaționale afective care să-l facă apt pe copil pentru a face față solicitărilor specifice situațiilor cu care se va confrunta în debutul școlarității.

Toate aceste achiziții contribuie la structurarea "aptitudinii de școlaritate" ca rezultat al interacțiunii dintre învățare și dezvoltare, dintre demersul instructiv-educativ și consecințele acestuia în planul dezvoltării psihice.


Bibliografie:

1. Cucoș, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Iași, Polirom, 1998.

2. Colecția "Cathedra", Cunoașterea copilului preșcolar, Revista de Pedagogie, București, 1992.

3. Ezechil, Liliana, Lăzărescu, Mihaela Laborator preșcolar, V&I Integral, Bucuresti, 2002.


Citare:
Chelariu, Rodica și Maria Bida. Cunoașterea psihologică a copilului preșcolar, condiție a proiectării activităților educative. Apărut în: EDICT - Revista educației, nr. 7/2004. București: Editura Agata. Disponibil online: http://www.edict.ro.

 
EDICT - Revista educației
ISSN: 1582-909X
Copyright: Editura Agata ®
2000-2004

  Gazduire site: HostX [oferte de hosting]