Stima de sine

Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul social în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale. Cunoaşterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta şi cu experienţele prin care trecem.

Articol integral

Tulburarea de personalitate histrionică

În acest articol este prezentată o definiţie a tulburărilor de personalitate aşa cum este ea definită în DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) utilizat de specialiştii în psihologie şi psihiatrie, precum și o clasificare a acestor tulburări.

Articol integral

Educație interculturală prin proiectele eTwinning

eTwinning este o comunitate de excepţie. Este o lume minunată  atât pentru copii, elevi , cât şi pentru cadrele didactice. Elevi  şi profesori din şcolile Uniunii Europene, şi mai nou şi din alte câteva ţări din afară, se întâlnesc virtual pe Platforma eTwinning, se cunosc, discută, colaborează, îşi planifică proiectele educaţionale, fac schimb de bune practici, îşi cunosc reciproc ţările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experienţele didactice, desfăşoară activităţi  împreună extinzându-şi orizontul cultural şi competenţele sociale, lingvistice, competenţele şi abilităţile tehnice.

Articol integral

Învățarea prin cântec la tehnologia informației și a comunicațiilor

Studii recente asupra efectului muzicii asupra creierului arată faptul că creierul iubește muzica și informația care vine prin intermediul notelor muzicale este receptată și reținută mai repede și cu o acuratețe mai ridicată. Sharon MacDonald (educator și formator pentru părinți) consideră că muzica, poezia și rimele i-au ajutat pe oamenii din Evul Mediu să fie mai organizați. Cei mai mulți nu aveau posibilitatea de a învăța prin citit și scris, ci doar prin muzică și poezie.

Articol integral

VET4SCAPE – un nou proiect oportunist

Începând cu prima lună a anului școlar curent, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea este, timp de 18 luni, partener în cadrul proiectului cu titlul „Vocational Educational Training For Skills, Competence And Practice For Economy” și acronimul VET4SCAPE, un proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar, parte a programului ERASMUS+.

Articol integral

Tratarea diferențiată a elevilor în ciclul primar

J. Deschamp a constatat că există diferenţe între elevi de aceeaşi vârstă şi capacitate intelectuală, faţă de diferite sarcini de lucru. Astfel 13 minute este media diferenţelor de timp într-o sarcină de căutare a unor cuvinte într-un dicţionar, 2,5 minute pentru exerciţii uşoare de adunare, 11 minute pentru rezolvarea unor probleme de aritmetică.

Articol integral

Dezvoltarea profesională prin Erasmus+

În următoarele rânduri, doresc să vă împărtășesc câteva rânduri despre experiența mea personală și profesională în Malta din perioada 3-7 iulie 2017, care a fost posibilă datorită desfășurării în școala noastră, Școala Gimnazială Borlești, a unui proiect de mobilitate de formare Erasmus+, intitulat „Elevii de azi, oamenii de mâine”. Acest proiect a avut scopul de a oferi profesorilor oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale într-un mediu european, în Grecia, Spania și Malta, prin participarea la cursuri de formare TIC, Limbă engleză, Didactică inovativă și Asigurarea calității.

Articol integral

Îmbunătăţirea practicilor educaţionale în vederea dezvoltării capacităţii de lectură a elevilor

Fiecare persoană, luată în individualitatea sa, prin prisma artelor frumoase, îşi găseşte un corespondent sufletesc în sursa inepuizabilă de comparaţii posibile. Interpretarea mesajului pictural, muzical şi/sau literar se face în virtutea unor necesităţi de cunoaştere a adevărului, binelui şi frumosului. În faţa elevilor, evoluţia noastră, nu numai ca pedagogi, ci şi ca „artişti”, va avea efecte asupra personalităţii lor.

Articol integral